Onze missie

D2S International is actief op het gebied van industriële technieken en onderzoek, toegespitst op het dynamisch gedrag van structuren en de hiermee gepaard gaande spanningen, vermoeidheid, hinder van geluid en trillingen en de desbetreffende wetgeving.

De kernbekwaamheid is het ontwerpen van nieuwe systemen en technische oplossingen voor bestaande problemen op het gebied van geluid en trillingen. De activiteiten kunnen worden ingedeeld in spoor, bouw en milieu en numerieke simulaties.

Het departement spoor concentreert zich op vaste installaties voor railtransportsystemen en voert geluids- en trillingseffectstudies uit met bijzondere aandacht voor het spoorontwerp en zijn interactie met de infrastructuur (bruggen, tunnels) dat gericht is op het minimaliseren van zowel luchtgeluid als structuurgeluid en -trillingen.

De openbaar vervoersmaatschappijen die geconfronteerd worden met problemen zoals golfslijtage, booggeluid en impactgeluid van wissels, kunnen genieten van de unieke kennis die D2S International verwierf in zijn rol van coördinator van belangrijke Europese onderzoekprojecten in deze domeinen.

D2S International is gekend omwille van het voorstellen van kostefficiënte oplossingen die eveneens weinig onderhoud vragen en draagt als dusdanig bij tot lage levenscycluskosten.

Bouw en milieu spitsen zich toe op het akoestisch comfort in gebouwen met bijzondere aandacht voor de minimalisering van geluid van technische installaties of structuurgeluid dat het gebouw binnensluipt via de funderingen.

Bovendien worden kantoren, vergaderruimten en auditoria bestudeerd teneinde hun akoestische kwaliteiten te optimaliseren in functie van hun gebruik. Een specialiteit is het ontwerp en de implementatie van de geluidsinstallaties voor de aankondigingen in spoorwegstations, een omgeving bekend voor de onverstaanbaarheid van de mededelingen.

Dit departement voert ook milieueffectenrapporteringsstudies (MER-studies) uit voor nieuwe of uitgebreide installaties die een potentiële invloed op de bestaande geluidsniveaus hebben.

Het departement numerieke simulaties past een grote verscheidenheid van technische software toe om het mechanisch gedrag en de interactie van structuren en systemen te bestuderen in een verscheidenheid van toepassingen in de automobiel, marine, spoorweg en zware industrie.

Het niveau van verfijning en het brede werkingsgebied van de beschikbare software hebben een diverse en loyale klantenbasis aangetrokken.