Structurele trillingen

Voor de dynamische analyse van civiele structuren of structuren in een productieomgeving stelt D2S International een innovatieve benadering voor die experimentele en numerieke analyses combineert om tot een geoptimaliseerd ontwerp of probleemanalyse te komen.

Experimentele analyses:

  • metingen van spanningen;
  • metingen van trillingsniveaus;
  • experimentele modale analyse;
  • kenmerkanalyse;
  • specifieke trillingsmetingen: impedantie van palen, trillingsniveaus tijdens het heien van palen;
  • trillingstoezicht van gevoelige gebouwen aan externe bronnen (constructiewerken, …);
  • trillingstoezicht of specifieke metingen in productieomgevingen: metaalverwerkende-, chemische , grondverwerkende industrie, … .

Numerieke analyses:

  • structurele modellering van structuren & gebouwen gebruikmakend van eindige elementenmethodes om hun trillingsgedrag te berekenen, dat tot een geoptimaliseerd dynamisch gedrag leidt: minder trillingen, verbeterde levensduur en verminderde spanningsniveaus;
  • ontwerp van seismische en anti-trillingsfunderingen van industriële gebouwen (papierfabrieken, maalmachines, trillende schermen, …) en laboratoriumgebouwen (micro-elektronica, onderzoeklaboratoria, …).
Structurele trillingen - Trillingsisolatie van een fabrieksvloer voor weefgetouwen

Trillingsisolatie van een fabrieksvloer voor weefgetouwen

Structurele trillingen - Wijziging van de stijfheid van een stalen structuur om resonantie te vermijden

Wijziging van de stijfheid van een stalen structuur om resonantie te vermijden

Structurele trillingen - Stijfheid van een staalstructuur onder een triltafel

Stijfheid van een staalstructuur onder een triltafel

Structurele trillingen - Stijfheidsmeting van een paalfundering

Stijfheidsmeting van een paalfundering