Persoonsgegevens en Auteursrecht

Persoonlijke levenssfeer

De behandeling van persoonlijke gegevens verzameld via deze website wordt uitgevoerd conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Belgisch Staatsblad van 03/02/1999).

Verzamelen en gebruik van informatie

Wij verzamelen persoonlijke gegevens enkel via e-mail. Een e-mail die u stuurt voor het verkrijgen van inlichtingen kan bepaalde identificatiegegevens bevatten. Wij gebruiken deze gegevens om uw boodschap te beantwoorden. Zij kunnen ook opgeslagen worden in een gebruikersdatabank, waarvoor de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer gelden : u heeft recht op inzage tot uw gegevens, u kunt ze wijzigen of laten verwijderen. Stuur ons hiertoe een e-mail: d2sint@d2sint.com.

D2s is de enige eigenaar van de op deze website verzamelde informatie. Wij verkopen, delen en dragen deze informatie niet over.

Gegevensverzameling voor statistieken

Wanneer u onze website bezoekt voor het raadplegen van gegevens of het downloaden van bestanden, dan verzamelen wij automatisch de volgende gegevens:

  • de bron: hoe kwam u op de site van D2S International terecht (direct verkeer, zoekmachine, verwijzende site);
  • de gebruikte sleutelwoorden om de site te vinden;
  • de datum en het uur van toegang tot de site;
  • de gedurende een bepaalde tijd geraadpleegde pagina’s;
  • het bezoekersprofiel: taal; land en plaats van waar u internet gebruikt; netwerklocatie; verbindingssnelheid;
  • het browserprofiel: gebruikte browser; besturingssysteem; schermkleuren.

Deze gegevens dienen enkel om het aantal bezoekers van de verschillende secties van onze site te kennen en om de inhoud van de site te verbeteren.

Links naar andere sites

Op onze site staan links naar andere sites van de openbare sector en de privésector. Wanneer u op een van deze links klikt, komt u automatisch terecht bij het beleid m.b.t. de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.

Verklaring van auteursrecht

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s en andere grafische elementen zijn beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren of wijzigen van het materiaal op deze website, helemaal of gedeeltelijk, in welke vorm ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van D2S is strikt verboden. Alle auteursrechtovertredingen zijn onderworpen aan burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.