Diensten – Omgevingsgeluid en -trillingen

Studie van het effect op de omgeving van allerhande geluids- en trillingsbronnen

 

D2S International is een erkend bureau voor studies, controle en monitoring van geluid en trillingen voor de Belgische (Vlaamse en Waalse) en Luxemburgse administraties.

D2S International beschikt over de nodige meetapparatuur voor diverse toepassingen.

 • D2S International is volledig uitgerust voor korte- en langetermijnmetingen van geluid en/of trilling voor zowel binnen- als buitentoepassingen.
 • Voor nieuwe projecten kan dit ook worden gedaan met numerieke modellering volgens nationale of internationale normen (geluid) of gebaseerd op speciale trillingsvoortplantingsmodellen.
 • D2S International bestudeert zowel het effect (omgevingseffectbeoordeling) als de reducerende maatregelen (geluids- en trillingscontrole).

Milieueffectrapportage (MER)

Studie van problemen van omgevingsgeluid:

 • geluidsmetingen op korte en lange termijn met audio-opnames en geautomatiseerde controle;
 • berekening van akoestische belasting langsheen wegen, spoorwegen, luchthavens, rekening houdend met bodemeffecten, schermen en topografie;
 • berekening van 3D geluidskaarten en software voor actieplannen;
 • software voor geluidskaarten rekening houdend met meer dan 20 verschillende nationale en internationale normen, met inbegrip van EU richtlijnen;
 • akoestische inventarisatie van industriële complexen.

Studie van problemen van trillingshinder:

 • meten en berekenen van de trillingsbelasting langsheen spoorwegen en van industriële bronnen;
 • berekenen van trillingskaarten en actieplannen;
 • trillingstoezicht voor gevoelige apparatuur tijdens nabijgelegen constructiewerken: geautomatiseerde controle en alarm.

 

Trillingstoezicht in een computerkamer

Trillingstoezicht in een computerkamer

Numeriek model van de geluidsemissie van een busstelplaats

Numeriek model van de geluidsemissie van een busstelplaats

Langetermijngeluidsmeting in openlucht

Langetermijngeluidsmeting in openlucht

Geluidscontrole

Het doel van deze studies is het in overeenstemming brengen van machines, installaties en gebouwen met omgevings- of beroepsgeluidscriteria.

Geluidscriteria kunnen worden opgelegd door regionale, nationale of internationale normen voor omgevings- of machinegeluid emissie of immissie.

De aangepakte problemen variëren van:

 • vermindering van het geluid dat wordt afgestraald door huishoudtoestellen, voertuigen, industriële machines, betonboormachines, …
 • vermindering van geluid van industriële installaties: compressoren, leidingen, motoren, persen, …
 • lawaaibeheersing binnenin industriële gebouwen die lawaaierige installaties bevatten;
 • geluidsisolatie van muziekzalen, theaters, e.a. naar de omgeving toe.
Trillingsisolerende steunen onder een papiervernietiger

Trillingsisolerende steunen onder een papiervernietiger

Geluidscontrole van een koeleenheid in openlucht

Geluidscontrole van een koeleenheid in openlucht

Monitoring

D2S International ontwerpt en installeert monitoringapparaten voor het ononderbroken meten van speciaal geselecteerde parameters zoals geluid, trillingen, spanning, temperatuur, gronddruk en vele andere.

De monitoring kan schade aan gebouwen, structuren of gevoelige apparatuur verhinderen, het kan hinder aantonen aan bewoners of kan helpen in wettelijke procedures.

Gegevens van het monitoren kunnen via beveiligde internetverbindingen naar onze servers in ons hoofdkwartier worden overgebracht en opgeslagen.

Een 24/7 alarm via tekstbericht (SMS) of email in het geval dat een vooraf ingesteld niveau overschreden wordt, behoort tot de mogelijkheden.

De monitoringapparaten worden geïnstalleerd tijdens bouwwerken (trillingsmonitoring tijdens heiwerken, boren, graven, afbreken) of voor een permanente monitoring. Typische voorbeelden zijn de trillingsbewaking voor communicatieverbindingen via satelliet, in serverruimten, de monitoring van geluid rond luchthavens, monitoring van de grondstabiliteit, …

Tijdens graafwerken

Tijdens graafwerken

Tijdens afbraakwerken

Tijdens afbraakwerken

Monitoring

Monitoring