Enkele van de recente onderzoeksprojecten

Hieronder vindt u een selectie van recente onderzoeksprojecten. Klik op een project voor meer informatie.
Contacteer ons voor een volledige referentielijst.
RIFLEX

Rail inspection by flexible electromagnetic acoustic transducer

QUIET-TRACK

Railway infrastructure optimisation and monitoring for further noise reduction

Onderzoek en ontwikkeling - Onderzoeksprojecten - Quiet-Track
OPTIMUS

Demonstration of methods and tools for the optimisation of operational reliability of large-scale industrial wind turbine.

Onderzoek en ontwikkeling - Onderzoeksprojecten - Optimus
MAXBE

Interoperable monitoring, diagnosis and maintenance strategies for axle bearings

Onderzoek en ontwikkeling - Onderzoeksprojecten - MAXBE
Acoutrain

Virtual certification of acoustic performance for freight and passenger trains

Onderzoek en ontwikkeling - Onderzoeksprojecten - Acoutrain
RIVAS

Het verminderen van de trillingen veroorzaakt door spoorverkeer, door het nemen van maatregelen aan de oorsprong van de trillingen op het niveau van het voertuig en van het spoor als op de voortplantingsweg.

Onderzoek en ontwikkeling - Onderzoeksprojecten - Rivas
I-RAIL

Ontwikkeling en implementatie van een vooruitstrevend controlesysteem van hogesnelheidsrails, gebaseerd op het gebruik van contactvrije EMAT-sensoren, voor een snelle en betrouwbare inspectie van spoorstaven bij hoge snelheden.

Onderzoek en ontwikkeling - Onderzoeksprojecten - I-RAIL
CITYHUSH

Drastische oplossingen voor het verminderen van omgevingsgeluid in het stedelijk milieu – Het ontwikkelen van geschikte identificatie- en evaluatiesystemen voor het ontwerpen van oplossingen voor hot spots welke een sterke correlatie vertonen met verstoring en klachten.

Onderzoek en ontwikkeling - Onderzoeksprojecten - CityHush
PM’n’IDEA

Ontwikkeling van nieuwe deelontwerpen en onderhoudsoplossingen om de integriteit van de stedelijke spoorinfrastructuur te verbeteren door het ontplooien van geïntegreerde intelligente ontwerpen, sensortechnologieën en doelgerichte, niet-verkeershinderende bewakingsprocessen.

Onderzoek en ontwikkeling - Onderzoeksprojecten - PM'n'IDEA
URBAN TRACK

Een geïntegreerde reeks modulaire spoorinfrastructuuroplossingen aan lage kost, met weinig of geen onderhoud, hoge beschikbaarheid, constant comfort teneinde de stiptheid te verzekeren.

Onderzoek en ontwikkeling - Onderzoeksprojecten - UrbanTrack
SILENCE

Ontwikkeling van een geïntegreerd systeem van methodologieën en technologieën voor de efficiënte controle van stedelijk verkeersgeluid.

Onderzoek en ontwikkeling - Onderzoeksprojecten - Silence
TURNOUTS

Optimalisatie van speciale sporen in stedelijk transport.

Onderzoek en ontwikkeling - Onderzoeksprojecten - Turnouts
CORRUGATION

Grondig inzicht verwerven in de golfslijtage voor stedelijk vervoer.

Onderzoek en ontwikkeling - Onderzoeksprojecten - Corrugation
SQUEAL

Voorspelling van en oplossingen voor booggeluid gegenereerd door tram en metro in scherpe bochten.

Onderzoek en ontwikkeling - Onderzoeksprojecten - Squeal