SILENCE

Stiller bovengronds vervoer in stedelijk gebieden

SILENCE ontwikkelt een geïntegreerd systeem van methodologieën en technologieën voor de effectieve controle van het stedelijk verkeersgeluid. Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene behoeften van stadsautoriteiten met betrekking tot geluidscreatie van individueel verkeer (op de weg) en massavervoer (op spoor en weg). Alle facetten van het verkeersgeluid worden op een holistische wijze aangepakt: stedelijke geluidsscenario’s, individuele geluidsbronnen, infrastructuur, verkeersbeheer, geluidswaarneming en -ergernis.

Contract: TIP4-CT-2005-516288
Website: http://www.silence-ip.org/site/
Acroniem: SILENCE
Volledige titel: Quieter Surface Transport in Urban Areas
Projectcoördinator: AVL List, Graz (AT)
Startdatum: February 1, 2005
Duur (maanden): 36
Budget: €15,714,025.00
EC-contributie: €8,900,000.00

Achtergrond

Gedurende decennia hebben de Europese beleidsvormers zich voor het reglementeren van geluidshinder afkomstig van bronnen zoals weg- en spoorvoertuigen, vliegtuigen en andere apparatuur, geconcentreerd op het bepalen van maximale geluidsdrempels. Dit resulteerde in een betekenisvolle geluidsvermindering van individuele bronnen. Zo werd bijvoorbeeld het geluid van individuele auto’s sinds 1970 verminderd met 85% en geluid van vrachtwagens met 90%. Er werd echter geen aandacht gegeven aan het verminderen van geluidshinder in stedelijke gebieden, en voor sommige bronnen, zoals spoorwegen, was er geen EU wetgeving die geluidsgrenzen bepaalde.

Als gevolg hiervan en in antwoord op het regelgevend hiaat werd de Richtlijn 2002/49/EC, met betrekking tot de beoordeling en het beheer van omgevingsgeluid, goedgekeurd. Het hoofddoel is een gemeenschappelijke methodologie te bepalen om problemen qua geluidshinder in de EU aan te pakken en het is in deze context dat de activiteiten van SILENCE moeten worden gezien.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstelling van SILENCE is de ontwikkeling van geïntegreerde methodologieën en technologieën om de controle van het geluid van het bovengronds vervoer in stedelijke gebieden te verbeteren.

De aspecten zijn:

 • controle aan de bron;
 • voortplanting van geluid;
 • creatie van geluid;
 • menselijke waarneming;
 • voor weg, spoor, infrastructuur en steden.

SILENCE belooft:

 • relevante en toonaangevende technologieën om een efficiënte controle te verzekeren van het geluid van het bovengronds vervoer;
 • innoverende strategieën voor actieplannen ter vermindering van het geluid van het stedelijk openbaar vervoer en praktische hulpmiddelen voor hun implementatie;
 • een beduidende vermindering van de blootstelling van mensen aan geluid, vooral in de echte stedelijke omstandigheden.

Het verwachte resultaat van het project is een vermindering van geluidsemissie in het stedelijk gebied van ± 10 dB(A).

Werkbeschrijving

SILENCE is opgedeeld in verschillende deelprojecten en werkgebieden waarvan elk de nadruk legt op een specifiek aspect van het geluid. Alle deelprojecten vormen een geïntegreerd systeem met de deelname van de diverse belanghebbenden: stadsautoriteiten; exploitanten van openbaar vervoer; nationale operatoren van spoorverkeer en weg/spoorinfrastructuur; openbare onderzoeksinstituten en universiteiten; onderzoeks- en ingenieursbedrijven; Europese verenigingen; voertuigfabrikanten en integrators; leveranciers van uitrusting, systemen en technologie voor voertuigen/infrastructuur; gespecialiseerde KMO’s.

De deelprojecten van SILENCE waren:

 • geluidsperceptie en hinder;
 • globale modellering;
 • de interactie voertuig/band/weg;
 • geluid van wegvoertuigen;
 • geluid van spoorvoertuigen;
 • het wegoppervlak;
 • spoorinfrastructuur en – exploitatie;
 • verkeersstroom op de weg;
 • stadsplanning;
 • verspreiding en opleiding;
 • het beheer van het consortium.

Het SILENCE project werkte nauw samen met andere aanvullende onderzoeksinitiatieven en hield rekening met de resultaten van eerdere onderzoeksprojecten.

Resultaten

De positieve resultaten van SILENCE zullen aan de ganse bevolking van de EU ten goede komen en zullen bijdragen tot een betere levenskwaliteit van de Europese burgers.

De geavanceerde technologieën en methodologieën voor geluidsvermindering en de verbetering van ontwikkelingsprocessen door het verminderen van de ontwikkelingstijd en -kosten, verzekeren het leiderschap van de Europese belanghebbenden en het concurrentievermogen van de industrie. De verspreiding en de opleidingsactiviteiten zullen erop worden gericht om jonge ingenieurs te interesseren in onderzoeksactiviteiten in verband met geluid.