TURNOUTS

Nieuwe concepten voor wissels in de spoorinfrastructuur van stedelijk openbaar vervoer

Het woord “wissel” beschrijft de verbinding in sporen waar lijnen uiteenlopen of samenkomen. Hoewel een wissel uit verscheidene componenten bestaat, concentreert dit project zich op de duurste component: het puntstuk. Het puntstuk is die sectie van de wissel die het wiel dat op één rail rijdt toelaat om letterlijk over een andere rail over te gaan.

Het project onderzoekt de volgende soorten puntstukken: gegoten mangaan, gelast, beweegbare neus, flensdragend en diepe groef. De nadruk van het project TURNOUTS ligt op het ontwerp en de vervaardiging van nieuwe wisselconcepten voor spoorinfrastructuur. Onder de partners van het project bevinden zich de belangrijkste Europese wisselfabrikanten evenals organisaties voor onderzoek en ontwikkeling, één spoorwegaannemer en drie eindgebruikers.

Contract: TST3-CT-2003-505592
Acroniem: TURNOUTS
Volledige titel: New concepts for turnouts in urban rail transit infrastructures
Project coördinator: D2S International, Heverlee (BE)
Startdatum: 1 November 2003
Duur (maanden): 39
Budget: € 3 950 916
EC-contributie: € 2 169 561

Doelstellingen

De doelstelling van dit project is het verbeteren van de voertuig-spoor interactie van wissels zoals die gebruikt worden in de spoorinfrastructuur van stedelijk openbaar vervoer, waardoor hun efficiëntie verbeterd, hun veiligheidsniveau verhoogd, hun kost van onderhoud gedrukt, hun levensduur verlengd, en het uitgestraalde geluid beperkt wordt.

Beschrijving van het werk

Het TURNOUTS project begint met het modelleren van bestaande wissels die zullen dienen als referentiepunten waartegenover de verbeteringen zullen worden gemeten. De wijzigingen in het ontwerp zullen worden uitgevoerd in de modellen om hun gedrag te voorspellen. De wissels zullen dan gefabriceerd en geïnstalleerd worden voor valideringsdoeleinden. Metingen zullen worden uitgevoerd om de voorspellingen van de modellen te bevestigen. Het eindresultaat zal een reeks wissels zijn met verbeterde eigenschappen

Het project is verdeeld in verschillende werkpakketten (WP):

WP1: Zes verschillende bestaande wissels, die representatief zijn voor de conventionele wissels zoals die vandaag gebruikt worden, zullen worden gemeten en gemodelleerd. De modellen worden geactualiseerd zodat ze een weerspiegeling zijn van de metingen. De verbeteringen en veranderingen die aan deze wissels worden aangebracht worden eerst in de modellen uitgevoerd. De modellen worden dan gebruikt om de voorgestelde veranderingen te optimaliseren.

WP2: Een groot aantal potentiële maatregelen om impactkrachten te verminderen zal worden bepaald. Voor sommige van deze ontwerpen zullen conceptuele ontwerpstudies worden gemaakt.

WP3: Zeven testsites zullen worden geselecteerd binnen de netwerken van de deelnemende exploitanten en het meest optimale ontwerp zal worden ontwikkeld voor elke specifieke locatie.

WP4: De meest optimale ontwerpen bevatten het gebruik van nieuwe materialen, nieuwe productietechnieken en nieuwe installatietechnieken. De geselecteerde ontwerpen zullen in het laboratorium worden vervaardigd en getest.

WP5: Na installatie zullen de prestaties van de ontwerpen worden getest en worden vergeleken met de berekende resultaten.

WP6: De resultaten van de nieuwe ontwerpen zullen worden gebruikt om conclusies over de voordelen van diverse ontwerpen te ontwikkelen.

Resultaten

Het project legt de nadruk op het ontwerp en de fabricage van nieuwe bouwconcepten voor spoorapparaten die weinig onderhoud vragen, van uitstekende kwaliteit zijn, veiliger zijn, het risico beperken en minder geluid produceren. Complete wissels zullen in het onderzoeksproject in aanmerking worden genomen (puntstuk en omgeving) met uitsluiting van de controlesystemen.

Van bij de aanvang van het project zullen twee verschillende modeleringsprocedures voor de simulatie van de impactkrachten tijdens de passage van een voertuig over de wissel worden aangewend en hun prestaties vergeleken en gevalideerd. De eerste test is een vergelijking van de meetresultaten met de resultaten van de modellering voor een referentiewissel. Verdere verfijning zal gebeuren door het bijwerken van de resultaten van de modellering aan de hand van meetresultaten van zes verschillende wissels die representatief zijn voor de conventionele wissels zoals die vandaag in stedelijke spoorwegvervoernetwerken (WP1) worden gebruikt.

In de tweede fase van het project zullen zeven testsites worden geselecteerd (drie eindgebruikers) en voor elke testsite zal het meest optimale nieuwe wisselontwerp worden ontwikkeld (iteratieve procedure in verband met het verfijnen van een geselecteerde wissel of met de selectie van een nieuw wisselontwerp) (WP3).

De nieuw ontwikkelde wisselsystemen zullen worden gefabriceerd (WP4), getest in het laboratorium en ter plaatse geïnstalleerd. Dit omvat het gebruik van nieuwe materialen, nieuwe productietechnieken en nieuwe installatietechnieken. Hun prestaties zullen worden gemeten en vergeleken ten opzicht van de berekende resultaten (WP5).

Aan het eind van het project zullen in WP6 de besluiten worden gemaakt.