Dytran

Expliciete dynamica en interactie tussen vloeistof en structuur

Dytran is een expliciete eindige elementen analyse (FEA) oplossing voor de analyse van complex niet-lineair gedrag waarbij permanente vervorming van constructies optreedt. Met Dytran kunt u de structurele integriteit van ontwerpen bestuderen om ervoor te zorgen dat eindproducten beter voldoen aan de eisen van klanten op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en regelgeving.

Met de toenemende vraag naar veiligheid en betrouwbaarheid van producten, zien bedrijven een alsmaar grotere behoefte aan tests. Destructieve testen van fysieke prototypes zijn echter duur en tijdrovend. Hoewel simulatie een oplossing kan bieden, is het ook belangrijk de juiste oplossing te gebruiken die robuust en nauwkeurig is.

Dytran levert een structurele materiaalstroom en gekoppelde FSI mogelijkheden in één enkel pakket. De expliciete niet-lineaire solver technologie is ideaal voor extreme, kortdurende gebeurtenissen en maakt het mogelijk modellen te simuleren met een hoge mate van niet-lineariteit – materiaal, geometrie en randvoorwaarde niet-lineariteit. Dytran maakt gebruik van een unieke koppelingsfunctie die geïntegreerde analyse van structurele componenten met vloeistoffen en sterk vervormde materialen in één continue simulatie mogelijk maakt.

Mogelijkheden

Deep drawing
Deep drawing
Vehicle crash testing
Vehicle crash testing

Simulatie van kortdurende gebeurtenis

Dytran gebruikt expliciete technologie om transiente dynamische problemen op te lossen. Solid, shell, beam, membrane en connectors en starre elementen kunnen worden gebruikt om de structuren te modelleren. Een brede waaier van materiaalmodellen is beschikbaar om de niet-lineaire respons en breuk te modelleren. Deze omvatten lineaire elasticiteit, vloeicriteria, toestandsvergelijkingen, faal- en spalmodellen, explosieve verbrandingsmodellen en composietmaterialen om er enkele te noemen. Contactvlakken maken interactie mogelijk tussen constructiedelen onderling of met starre geometrische structuren. Deze interactie kan wrijvingsloos contact, glijden met wrijvingseffecten en scheiding omvatten. Enkelvoudig contact met oppervlakken kan worden gebruikt voor het modelleren van het knikken van constructies waarbij materiaal op zichzelf kan vouwen.

Water pouring

Uitgieten van vloeistof

Airbag inflation

Opblazen van airbag

Wisselwerking tussen vloeistof en constructie

Euleriaanse oplossers worden meestal gebruikt voor het oplossen van vloeistofproblemen, terwijl Lagrangiaanse oplossers worden gebruikt voor het oplossen van structuurproblemen. Echter, veel situaties in de echte wereld moeten rekening houden met interacties tussen vloeistoffen en vaste stoffen – vervormende vaste stoffen beïnvloeden de vloeistofstroming en vloeistofstroming vervormt een constructie. Problemen zoals het klotsen van vloeistof in een tank, het opblazen van een airbag, aquaplaning enz. kunnen alleen worden opgelost als rekening wordt gehouden met de interactie tussen vloeistof en constructie.

Zowel Lagrangiaanse als Euleriaanse oplossers zijn beschikbaar in Dytran om zowel constructies als vloeistoffen in een enkel model te kunnen modelleren en de interactie tussen beide te simuleren. Interactie tussen de vloeistoffen en structuren wordt bereikt via een koppelingsoppervlak dat op structuren wordt gecreëerd (Lagrangiaans domein).

Parallel processing
Parallel processing

Krachtig computergebruik

Dytran is efficiënt en uitgebreid gevectoriseerd. Het biedt kosteneffectieve oplossingen op de nieuwste generatie computers, variërend in grootte van desktopmachines tot supercomputers. Bovendien kunnen sommige toepassingen gebruik maken van de parallelle verwerkingsfaciliteit voor gedistribueerde geheugensystemen.

Meer informatie

 

D2S International biedt consultancy services aan en gebruikt daarvoor eindige elementen software van HEXAGON (MSC Software).

 

Contacteer D2S International