Diensten – Software – Distributie en diensten

MD Adams

Multidisciplinaire dynamica van starre en flexible lichamen / mechanismen

MD Adams is de software voor het simuleren van de dynamica van starre en flexible lichamen gebaseerd op MSC.Software’s multidiscipliaire CAE-technologie. MD Adams integreert mechanische, pneumatische, hydraulische en elektronische onderdelen met hun controlesystemen in virtuele prototypes om nauwkeurig de interacties tussen deze subsystemen in rekening te brengen gedurende de simulatie.

Vaak worden pas heel laat in het ontwerpproces de systeemprestaties door de ontwerpers volledig begrepen. Mechanische, elektrische en andere subsystemen worden gevalideerd op basis van hun specifieke voorschriften, maar het testen en valideren van het volledige systeem komt pas heel laat aan bod, waardoor noodzakelijke wijzigingen in het ontwerp vaak duur en soms onmogelijk worden.

MD Adams verbetert de ontwerpefficiëntie en verlaagt de productontwikkelingskosten door vroeg op systeemniveau het ontwerp te valideren. Technici kunnen gemakkelijker de complexe interacties tussen disciplines evalueren wat resulteert in betere productontwerpen qua prestaties, veiligheid en comfort. MD Adams is geoptimaliseerd voor het analyseren van grootschalige problemen, gebruikmakend van de krachtige computerinfrastructuur.

Productmogelijkheden van MD Adams:

Export of linearized Adams model to Nastran

Overdracht van een gelineariseerd Adams model naar Nastran

Het multidisciplinair simuleren van mechanismen

Met functies zoals Adams2Nastran introduceert MD Adams een bi-directionele integratie met MD-Nastran. Hierdoor kunnen gevalideerde Adams-modellen in Nastran overgenomen worden voor het uitvoeren van modale en frequentieanalyses. Adams/Mechatronica integreert gemakkelijk controlesystemen in de mechanische modellen gebaseerd op externe systeembibliotheken van EASY5 of MATLAB. Parameters van die besturingssystemen kunnen snel worden aangepast voor de evaluatie en optimalisatie van zowel het controlesysteem als het mechanische ontwerp.

Automotive suspension control system using Adams/Mechatronics

Adams/Mechatronics stuurt de ophanging

Modellering

De gebruiksinterface van MD Adams zorgt er voor dat zelfs een niet geoefende gebuiker volledige en nauwkeurige modellen kan samenstellen. Het kern-pakket (Adams/View, Adams/Solver, en Adams/PostProcessor) laat de gebruiker toe om ofwel CAD-data te importeren uit de meest bekende CAD-pakketten, of om de geometrie zelf uit het niets op te bouwen. Het systeem wordt opgebouwd zoals men fysisch te werk gaat – onderdelen worden samengevoegd met verbindingselementen tot assemblages die vervolgens onderhevig zijn aan een drijvende kracht of versnelling. Door het definiëren van een aantal parameters kan een Adams model gebruikt worden voor het uitvoeren van een parameterstudie of een gevoeligheidsanalyse.

Suspension design using Adams/Car

Ontwerp van de ophanging in Adams/Car

Ontwerp en testen van voertuigen

Met MD Adams/Car kunnen ingenieurs heel snel functionele virtuele prototypes bouwen van complete voertuigen of van voertuig-subsystemen en deze aan allerhande testen onderwerpen. Het virtuele model wordt in de Adams/Car-omgeving onderworpen aan verschillende wegcondities en aan verschillende proeven die normaal fysisch in een labo of op een testcircuit worden uitgevoerd – dit in een fractie van de tijd die een reële fysische proef vraagt.

Stress visualisation in a business jet flexible inner flap

Spanningsplot in een flexibele flap van een businessjet

Integratie van vervormbare onderdelen

Met Adams/Flex kan de flexibiliteit van bepaalde onderdelen in een bewegend mechanisme nauwkeurig in rekening gebracht worden. Men streeft naar snelle, lichte en preciese mechanismen. Deze systemen bevatten vaak een of meer structurele onderdelen waarvan de vervormingen bepalend zijn voor het gedrag van het ontwerp. Die onderdelen kunnen dan niet meer als star beschouwd worden. Adams/Flex kan eindige elementenmodellen importeren vanuit de meeste FEA software pakketten en is volledig geïntegreerd in ADAMS. Het modelleren en postprocessen van flexibele onderdelen is zeer krachtig en heel gebruiksvriendelijk.

Hot-spot identification in a lower control arm of an ATV

Hot-spot spannings-identificatie in een stuurstang van een quad

Duurzaamheidsanalyse verbetert de kwaliteit van de producten

Het bepalen van de levensduur is een cruciaal aspect in de productontwikkeling. Problemen die pas laat ontdekt worden in de ontwikkelingscyclus leiden tot projectvertragingen en overschrijdingen van de budgetten. Erger nog, fouten die optreden wanneer het ontwerp in gebruik is kunnen de veiligheid in het gedrang brengen, leiden tot ontevreden klanten en brengen garantiekosten met zich mee. Met Adams/Durability kunnen ingenieurs spanningen, rekken en de levensduur van bepaalde onderdelen van mechanismen beoordelen. Ook resultaten van fysische proeven kunnen geïmporteerd (in een industrieel gestandardiseerd formaat) worden om daarna gecorreleerd te worden aan de simulatieresultaten.

Vibration analysis of an ATV on a 4-post shaker

Simulatie van een quad op een trilbank

Trillingsanalyses worden eenvoudig

Met Adams/Vibration vervangen ingenieurs de fysische proeven op triltafels of shakers door virtuele prototypes. Geluidshinder en trillingen (NVH – noise, vibration and harshness) zijn de kritieke factoren voor de prestaties van veel mechanische ontwerpen, maar een optimaal NVH-gedrag kan zeer moeilijk te bereiken zijn. Met Adams/Vibration kunnen ingenieurs gemakkelijk en virtueel, gedwongen trillingen opleggen aan een mechanisch ontwerp om vervolgens een analyse uit te voeren in het frequentiedomein.

Meer informatie

D2S International is een gecertifieerd agent voor MSC.Software in de BENELUX en biedt alle aanverwante diensten aan:

  • verkoop en verhuur van licenties,
  • consulting,
  • technisch advies en assistentie,
  • opleiding en
  • telefonische ondersteuning.

Contacteer D2S International