MD Nastran

Multidisciplinaire en geïntegreerde analysemogelijkheden

MD Nastran is een simulatiepakket geïntegreerd met verschillende multidisciplinaire analysemogelijkheden , dat gebaseerd is op erkende CAE-technologieën. Met behulp van MD Nastran kunnen productontwerpers zowel het kleinste onderdeeltje als een compleet geassembleerd systeem aan de meest uiteenlopende reeks virtuele testen onderwerpen. Door het combineren van een breed scala aan toepassingen in één gemeenschappelijk pakket is MD Nastran efficiënt en kostenbesparend. Door de vraag naar degelijke en betrouwbare ontwerpen zijn technici vaak genoodzaakt om een groot aantal fysische proeven op hun producten uit te voeren. Niettegenstaande dat numerieke simulaties sommige van die fysieke proeven vervangen, is het aantal en de diversiteit van het soort testen steeds maar toegenomen en is er dus een noodzaak aan steeds meer complexe simulatieproducten om die testen te kunnen vervangen. MD Nastran kan worden gebruikt voor studies met meerdere CAE-disciplines, dus multifysische simulaties. Naast al de mogelijkheden van MSC Nastran, biedt MD Nastran een volledige set van niet-lineaire analysemogelijkheden aan: zowel impliciete als expliciete technologieën, thermische en akoestische simulaties, als ook sterk gekoppelde analyses tussen verschillende disciplines onderling zoals bijvoorbeeld thermisch-structurele analyses en simulaties met vloeistof-structuur interactie. Binnen het bedrijf volstaat dus 1 product, MD Nastran, om al deze simulaties tot een goed einde te brengen, zonder afbreuk te doen aan de prestaties of nauwkeurigheid.
Productmogelijkheden van MD Nastran:
Modal analysis of aircraft wing
Modale analyse van een vleugel
Rotor dynamics analysis
Rotordynamica
Thermal mechanical analysis
Thermo-mechanische analyse
Oplossing gebaseerd op MSC Nastran

MD Nastran is ontwikkeld met MSC Nastran als basis. Het gevolg is dat alle MSC Nastran invoerbestanden 100% uitwisselbaar zijn met MD Nastran, waardoor een migratie naar het multidisciplinaire pakket voor elke gebruiker zeer gemakkelijk te realiseren is. Het aanpassen van uw modellen om niet-lineaire analyses of om andere simulaties uit te voeren is heel gebruiksvriendelijk. De doorgroeimogelijkheden van MSC Nastran naar MD Nastran zijn heel eenvoudig en betaalbaar.

Fuselage load analysis
Analyse van de belasting op de romp
Car door impact study
Impact-analyse van een deur
Verhoogde efficiëntie door multidisciplinaire aanpak

Zelden zijn de ontwerpcriteria van een product bepaald door slechts 1 enkele discipline of gedrag. Meestal moet er rekening gehouden worden met meerdere factoren en meerdere disciplines wil men tot een efficiënt ontwerp komen. Die verschillende disciplines kunnen heel eenvoudig zijn zoals bijvoorbeeld een lineaire statische belasting of een eenvoudige frequentieanalyse. Maar ze kunnen ook heel complex zijn zoals het in rekening brengen van reële belastingen in een crashsimulatie of bijvoorbeeld een impliciete niet-lineaire analyse voor het bepalen van de voorspanning in een stuk dat daarna onderworpen wordt aan een expliciete impactexcitatie om daarna opnieuw impliciet de restspanningen te bepalen… .

Analisten hebben vaak niet-compatibele pakketten voor het berekenen van het volledige gedrag van het ontwerp nodig. Het is echter vaak zeer lastig of zelfs onmogelijk om alle wederzijdse invloeden in rekening te brengen. Dan wordt soms toevlucht genomen tot benaderingen of tot het niet beschouwen van bepaalde deelaspecten wat leidt tot ontwerpen die niet optimaal zijn.

MD Nastran biedt tal van voordelen bij het aanpakken van deze problemen:

 • Het biedt een gemeenschappelijk platform aan voor een breed scala van disciplines. Dit leidt tot grotere efficiëntie bij het maken van het model met zijn mogelijke varianten.
 • Het vereenvoudigt de communicatie tussen de verschillende disciplines onderling. Meerdere analyses kunnen aan elkaar worden gekoppeld zoals bijvoorbeeld de resultaten van een voorspanningsanalyse die als input dienen voor een dynamische studie.
 • Het maakt een gelijktijdige integratie van tal van disciplines in één model mogelijk. Deze koppelingstechnologie draagt bij tot het bekomen van een  nauwkeuriger en meer geoptimaliseerde oplossing.
Topology optimization of spare tire mounts
Optimalisatie van de topologie van de steun voor een reservewiel
Multidisciplinaire optimalisatie

MD Nastran ondersteunt dezelfde optimalisatiefuncties als die van MSC Nastran. De responsie- en streefdoelfuncties kunnen echter nu ook worden uitgebreid naar tal van disciplines.

 • MD Nastran bevat multidiscipline responsie- en streefdoelfuncties. Bijvoorbeeld: geluidafstraling naar buiten.
 • Niet-lineaire responsoptimalisatie voor niet-lineair gedrag van het ontwerp.
 • Multi-model-optimalisaties : aan de hand van meerdere modellen worden verschillende analyses uitgevoerd (b.v. modale analyse, impliciete niet-lineaire berekening, crash-simulatie) wat ruime flexibiliteit geeft aan gebruikers voor het optimaliseren van de structuren onderhevig aan verschillende processen.
Brake analysis (thermal-structural)
Analyse van een remschijf (thermo-structureel)
Acoustic-structural coupling
Akoestiek-structuur koppeling
Verbeterde nauwkeurigheid door multifysische simulaties

Productontwikkelaars moeten hun ontwerpen analyseren en optimaliseren voor verschillende fysische gedragingen zoals thermisch gedrag, akoestische performantie, interactie met vloeistoffen, … Zij moeten bijvoorbeeld inzicht verwerven in de invloed van de warmtegeleiding op het structureel gedrag, of begrijpen welke materialen de akoestiek in de cabine van een voertuig gunstig beïnvloeden, of verklaren hoe het plastisch vervormen van het materiaal het dynamisch gedrag wijzigt… .

MD Nastran biedt u de flexibiliteit om de invloed van tal van fysieke verschijnselen op uw ontwerp te bepalen door de ondersteuning van ontkoppelde en gekoppelde berekeningsmethoden. De verschillende mogelijkheden binnen MD Nastran laten de gebruiker toe complete voertuigen te analyseren zonder aan nauwkeurigheid te moeten inboeten. Hieronder een paar voorbeelden van problemen die makkelijk met MD Nastran opgelost kunnen worden:

 • Akoestiek in caviteiten en buitenakoestiek (geluidsafstraling)
 • Remschijf-squeal analyse
 • Analyses van gevulde flessen (impact, droptest…)
 • Aquaplaning
 • Opwarming van remmen door wrijving
 • Plastische warmteontwikkeling tijdens het vervormen
Multidiscipline modelling and pre/post-processing support with Patran
Multidisciplinair modelleren (pre-/post- processing) met Patran
Multidiscipline modelling and pre/post-processing support with SimXpert
Multidisciplinair modelleren (pre-/post- processing) met SimXpert

Geïntegreerde pre/post-processing ondersteuning

Alle MD Nastran producten kunnen gemakkelijk aangestuurd worden via de gemeenschappelijk GUI van Patran en SimXpert – de twee performante pre-/postprocessoren van Hexagon (MSC Software).

Patran is de meestgebruikte pre-/postprocessor voor eindige elementen analyse (EEA) met solid-modelling functies, meshgeneratoren en tools voor het voorbereiden van de analyses in Nastran, MD Nastran Marc, Abaqus, LS-Dyna, Ansys en Pam-Crash.

SimXpert is het nieuwe ‘next-generation’ platform met een volledig geïntegreerde multidisciplinaire gebruikersomgeving. In SimXpert zijn de MSC geavanceerde multidiscipline (MD) technologieën geïntegreerd, net zoals de specifieke bi-directionele CAD-interfaces, preprocessoren, solvers, postprocessoren, rapportgeneratie-tools en automatiseringsmogelijkheden. Dit alles is gebundeld in 1 enkel gebruiksvriendelijk pakket.

Flow across flow
Stroming rond een obstakel
Composite failure
Het falen van een composiet structuur

Partnertechnologieën

MD Nastran is meer dan een verzameling functies. Het is een geïntegreerde oplossing waarmee u verschillende simulatieproblemen ineens kunt oplossen, over verschillende disciplines heen. Om dit te realiseren werden de MSC Nastran basistechnologieen uitgebreid met de niet-lineaire technologie van Marc en de expliciete dynamica van Dytran. Daarnaast heeft Hexagon (MSC Software) nog verschillende andere technologieën afkomstig van onze partners geïntegreerd.

 • Freefield Technologies – Uitwendige akoestiek gekoppeld aan structuuranalyses
 • AlphaStar – Micromechanische breukmodellen voor composietmaterialen
 • LSTC – Explicit dynamische analyses van structuren gekoppeld aan Dytran’s technologie

Hexagon (MSC Software) heeft ook een OpenFSI-oplossing (Open Fluid-Structure-Interaction) ontwikkeld met als doel te communiceren met het groot aantal beschikbare stromingsanalysecodes (CFD). Op die manier kunnen gebruikers vloeistof-structuur interactie problemen makkelijk oplossen zonder beperkt te zijn door de CFD-code op zich.

MD Nastran wordt gebruikt in volgende sectoren:
 • Lucht- en ruimtevaart / Defensie: belasting tijdens het taxiën, vliegbelastingen, motoren, vleugels, inwendige structuren, aërodynamica
 • Automobiel: N&V, voertuigdynamica, levensduuranalyse, squealgedrag van remschijven, motoren, dichtingen, aandrijving
 • Elektronica: GSM’s, MEMS, computeronderdelen, industriële electronica, huishoudelectronica
 • Energie: windturbines, tandwielkasten, zonne-energie, olie- en gasinstallaties
 • Zware industrie: bouwmateriaal, landbouwmachines, quads, fabrieksuitrustingen
 • Machines: transportsystemen, papiermachines, fabriekuitrustingen, constructiemateriaal
 • Medisch: cardiovasculaire onderdelen, bloedzakjes, druppeltellers,apparaten voor medische beeldvorming, orthopedische implantaten
Aanverwante toepassingen:

Meer informatie

 

D2S International biedt consultancy services aan en gebruikt daarvoor eindige elementen software van HEXAGON (MSC Software).

 

Contacteer D2S International