Referenties

Spoortransport – Bruggen en viaducten

Manila (PH)

Noordelijke uitbreiding van Lijn 1

Voorbereiden van de specificaties voor de aanleg van het spoor

Mulhouse (FR)

Betonnen bruggen

Studie van het te gebruiken spoortype op twee voorbelaste betonnen bruggen om te vermijden dat resonantiefrequenties van het nieuwe spoor en van de bruggen zouden samenvallen. Deze studies bevatten een eindige elementenmodel van de bruggen,
bijwerking van deze numerieke modellen gebaseerd op gemeten dynamisch gedrag van de bruggen en definitie van de optimale spoorstijfheid op basis van deze resultaten.

Parijs (FR)

RER lijn A1, Pont du Pecq

Deze studie is gelijkaardig aan de vorige, met uitzondering van de veel hogere snelheid & de aslasten. Om het uitgestraalde geluid te verminderen werd de plaatsing van het bestaande spoor aangepast. Plaatsing van het nieuwe systeem heeft het structuurgeluid aanzienlijk verminderd.

Visé (BE)

Metalen brug

Volledige dynamische & statische analyse van de oude metalen brug door middel van metingen & berekeningen. De ontwikkeling van een speciaal bevestigingssysteem (directe bevestiging aan de metalen structuur) leidde tot veel kleinere statische verplaatsingen: de levensduur van de brug werd met 50 jaar verlengd & zwaar geladen goederentreinen kunnen doorrijden met een snelheid van 80 km/h (10 km/h voor de installatie van het nieuwe spoor). In vergelijking met een klassiek direct bevestigingssysteem vermindert dit systeem het uitgestraald geluid met meer dan 3 dB(A).

Bursa (TR)

Gökdere viaduct

Geluids- en trillingsstudie van deze stalen viaduct, die uit geprefabriceerde betonnen balken en stalen delen bestaat. De bedoeling is het geluid dat in de omgeving wordt uitgestraald tijdens tramdoortochten met een maximumsnelheid van 50 km/h tot toelaatbare
waarden te beperken

Parijs (FR)

Tramline 2, brug in Sèvres en brug in Suresnes

Dynamische analyse & ontwikkeling van directe spoorbevestiging op een metalen structuur om het uitgestraalde geluid te verminderen, gebaseerd op een eindige elementenmodel van de structuur, (bestaande) SEA metingen, een geluidskaart & een experimentele modale analyse

Parijs (FR)

Metrolijn 5, viaduct van Austerlitz

Om het uitgestraalde geluid (spoor met ballast) te verminderen, werd het dynamische gedrag van deze ijzeren structuur bestudeerd aan de hand van een experimentele modale analyse & een eindige elementenberekening. Het uitgestraalde geluid in functie van het type spoor werd gesimuleerd. Door het gebruik van een soepele mat onder het ballast werd een geluidsvermindering van ongeveer 5 dB(A) bereikt.

Parijs (FR)

Metrolijn 2, Pont du Nord

Na een dynamische analyse van de brug werd een nieuwe manier ontwikkeld om het spoor direct op de ijzeren structuur te bevestigen. De analyse bestond uit een eindige elementenmodel van de structuur, een geluidskaart & een experimentele modale analyse. Metingen na installatie van de nieuwe spoorbevestiging (zonder ballast) tonen een vermindering van het geluidsniveau met 4 dB(A).

Jeruzalem (IL)

Calatrava brug

Geluids- en trillingsstudie van deze stalen brug gebouwd op betonnen steunen waarboven een hangende staalstructuur zal komen ondersteund door staalkabels verbonden met een smalle hoge toren van 104 meter, met de bedoeling het geluid dat in de omgeving wordt uitgestraald tijdens tramdoortochten tot toelaatbare waarden te beperken

Brussel (BE)

Brug in Ganshoren

Studie van de akoestische straling van deze metalen brug gelegen te midden van een woonwijk. Voorstel van oplossingen om de hinder in de nabijgelegen woningen te verminderen.

Antoing (BE)

HST, viaduct in Antoing

Dynamische berekeningen van dit lange betonnen viaduct. Volgende analyses werden gemaakt: trillingsgedrag (berekening van de dynamische karakteristieken, van de dynamische krachten & van de trillingsniveaus), trillingen in de HST-voertuigen tijdens passage over het viaduct, uitgestraald geluid van het viaduct. De akoestische en -trillingsmetingen van de eerste test met de HST aan grote snelheid tonen de grote precisie van de berekeningsprocedure aan. De voorgestelde methodologie werd door de SNCB gekozen om het dynamisch gedrag van gelijkaardige structuren te berekenen.

Enghien les Bains (FR)

Brug in Gavignot

Analyse van het geluid dat door deze brug in de omgeving wordt uitgestraald en het ontwerp van oplossingen gericht op het verminderen van dit geluid. Deze studie omvatte een eindige elementenmodel van de brug, het bijwerken van dit model gebaseerd op experimentele modale analyse van de brug, de berekening van de akoestische straling van dit bijgewerkte model en een vergelijking met akoestische gemeten spectra in de omgeving van de brug. De bijgewerkte numerieke modellen zijn gebruikt om het effect op de akoestische straling van de brug van sommige structurele wijzigingen van de brug te evalueren.