Referenties

Spoortransport – Onderzoek en ontwikkeling

Rotterdam (NL)

Railruwheidsniveaus

Evaluatie van de railruwheidsniveaus met betrekking tot het akoestisch slijpen en polijsten van de rails.

verwijderen-RIVAS

Aims at the reduction of railway induced vibrations by addressing the vibration generation at the vehicle level, the track level and in the transmission path.

TURNOUTS

D2S International was the coordinator of this European research project, the objective of which was to optimise special trackwork, especially in urban transports. This project is co-funded by the European Commission.

Parijs (FR)

Dynamisch gedrag van verouderend ballast

Deze studie bestond uit metingen van de trillingen van de tunnelmuur in verschillende secties van de Parijse metro met ballast van verschillende leeftijd, voor identiek of gelijkaardig rollend materiaal. De dynamische karakteristieken van de verschillende tunnelsecties werden ook gemeten. Er moesten ook mathematische modellen worden opgesteld om het dynamisch gedrag van de ballast in de omgeving van de tunnel te beschrijven. Deze studie toont aan hoe de dynamische stijfheid van de ballast veranderd met de tijd en hoe het de trillingsisolatie van de ballast beïnvloedt.

Parijs (FR)

Trillingskaarten van metro

Deze analyses zijn gebaseerd op intensieve geluids- & trillingsmetingen in de omgeving en aanpalende gebouwen.

Brussel (BE)

Geluidskaarten

Voor elk systeem van openbaar vervoer (tram, metro, trein, bus) werd een kaart berekend van het luchtgeluid gebaseerd op het SRMI-algoritme.

Las Palmas de Castellon – Oropesa del Mar (ES)

Hogesnelheidslijn

Het doel van dit project was het dynamische gedrag en geluidsafstraling van verschillende betonspoorsystemen te vergelijken met standaard ballast spoor. Het trillingsgedrag werd bestudeerd door middel van een eindige elementen analyse onder een harmonische belasting. De geluidsstudie werd uitgevoerd met behulp van de D2S International WR Noise software. Nadien werd een uitgebreide meetcampagne opgezet om de modellen te valideren.

PM'n'IDEA

Development of new component designs and maintenance processes aimed at improving the integrity of urban rail transport infrastructure through the deployment of intelligent design and sensor technologies integrated in cost effective products and targeted non-intrusive monitoring processes.

CORRUGATION

D2S International was de coördinator van dit Europees onderzoeksproject. Het doel was grondig inzicht in de golfslijtage te verwerven en dit vooral voor stedelijk vervoer.

Parijs (FR)

Dynamisch gedrag van een dwarsligger in hout & in beton

Deze studie bestond uit metingen van het luchtgeluid, structuurgeluid & trillingen op de RER Lijn A in twee secties (een met dwarsliggers in hout/een met dwarsligger in beton). De dynamische karakteristieken van het spoor & van de bodem werden gemeten. De verplaatsing van rail, dwarsliggers en de druk in de bodem tijdens de doorgang van tramstellen werden gemeten. Op basis van deze resultaten werden mathematische modellen opgesteld. Deze studie toont de verschillen qua geluidsemissie en trillingsisolatie van houten en betonnen dwarsliggers.

QCITY

Het doel van het QCITY project is het ontwikkelen van een geïntegreerde technologie infrastructuur voor de efficiënte controle van omgevingsgeluid komende van weg en spoor. Hierbij wordt rekening gehouden met de vermindering van geluidsemissie aan de bron zowel op niveau van het voertuig als de infrastructuur. De activiteit zal het Europees geluidsbeleid steunen om schadelijke gevolgen van blootstelling aan geluid te elimineren en om de niveaus van de geluidshinder van het vervoer, vooral in stedelijke gebieden, te verminderen. Afgeleide oplossingen die de naleving van de beperkingen van de wetgevende limieten zullen verzekeren. Een belangrijke doelstelling is gemeenten van hulpmiddelen te voorzien om geluidskaarten en actieplannen (Richtlijn 2002/49/EG) te maken en hen te voorzien van een brede waaier aan goedgekeurde technische oplossingen voor de specifieke hot-spot problemen waarmee zij in hun specifieke stad geconfronteerd worden.

ArcelorMittal, Gent (BE)

Booggeluid

Onderzoek naar de geluidsproblemen in verschillende bochten van de treinsporen op het fabrieksterrein te Gent. D2S International heeft, in samenspraak met ArcelorMittal, een meetcampagne opgestart om na te gaan wat de specifieke oorzaak is van dit booggeluid en mogelijke oplossingen voor te stellen.

URBAN TRACK

D2S International was de coördinator van dit Europees onderzoeksproject. Het doel is om een geïntegreerde reeks modulaire oplossingen voor de spoorinfrastructuur te leveren, dit met lage kost, zonder of met weinig onderhoud, hoge beschikbaarheid, constant comfort en een grote stiptheid. Dit alles op een milieuvriendelijke manier.

SQUEAL

Brite-Euram Onderzoeksproject naar booggeluid om problemen als gevolg van knarsend geluid van tram of metro in bochten te voorzien en op te lossen.

Brussel (BE)

Metro – uitbreiding Erasmus

Electro-akoestische studie van drie metrostations: optimalisatie van de geluidsinstallatie om een goede verstaanbaarheid te krijgen van de uitgezonden boodschappen. Deze studie liet ook toe om meer algemene conclusies te trekken over het absorberende oppervlak dat in een dergelijk stationstype dient gebruikt te worden om een goede akoestische kwaliteit te bereiken.

I-RAIL

Development and implementation of an advanced high-speed rail condition monitoring system based on the use of non-contact EMAT sensors, enabling the fast and reliable inspection of rail tracks at high speeds.