Referenties

Spoortransport – G&T impactstudies

Brussel (BE)
Brussel – verlenging lijn 9 – terminus Heysel – Paleis 12: spoorvernieuwing – akoestische studie en trillingsstudie

Het doel van deze studie was de evaluatie van de trillings- en geluidsniveaus in gebouwen langs avenue Impératrice Charlotte, avenue de Miramar et Esplanade, voortgebracht door het tramverkeer na een spoorvernieuwing.

De studie omvatte verschillende aspecten: trillingsmetingen, een voorspellende akoestische studie en een voorspellende trillingsstudie.

Rotterdam (NL)
Spoorvernieuwing
Rotterdam (NL)

RET Rotterdam plant een spoorvernieuwing in de Zaagmolenstraat te Rotterdam. Na het plaatsen van de nieuwe spoorinfrastructuur zal ook een nieuw voertuig nl. de Citadis II, in dienst genomen worden. RET wil het effect van deze wijzigingen op het gebied van trillingsoverdracht naar de huizen kennen. Op vraag van RET werd hierbij niet alleen rekening gehouden en vergeleken met de in Nederland aanbevolen criteria/limieten maar ook met de reeds bestaande trillingen (voor trambaanvernieuwing). Hiervoor werd dan ook een referentiemeting (of nulmeting) uitgevoerd.

Palencia-Leon (ES)
Hogesnelheidslijn
Palencia-Leon (ES)

Ontwerpen van de trillingsdempende maatregelen langs de hoge snelheidslijn Palencia – León. De studie omvatte een uitgebreide meetcampagne langs het meer dan 110 km lange tracé.

Manila (PH)
Lijn 1 – noordelijke uitbreiding
Manila (PH)

D2S International is geluids- en trillingsadviseur (opdrachtgever) met betrekking tot de uitbreiding die de huidige Gele Lijn en Blauwe Lijn. De activiteiten van D2S International hadden betrekking op het voorbereiden van de specificaties voor de aanleg van het spoor.

Gent (BE)
Brusselsesteenweg, Vernieuwing tramlijn
Gent (BE)

De geluids- en trillingsstudie bestonden uit het analyseren van de bestaande geluids- en trillingsniveaus t.g.v. tramverkeer, het berekenen van de toekomstige geluids- en trillingsniveaus en het ontwerp van een vlottend spoorsysteem om in het smalle deel van de Brusselsesteenweg (tussen de Keizerspoort en de Hoveniersstraat) de trillingsniveaus te reduceren tot aanvaardbare niveaus.

Valencia (ES)
Hogesnelheidslijn
Valencia (ES)

Het ontwerpen van de geluids- en trillingsisolerende maatregelen langs de hogesnelheidslijn Motilla del Palancar – Valencia en Benifaio – Valencia voor treinen met een snelheid van 250 tot 350 km/h. De studie omvatte een uitgebreide meetcampagne langs het meer dan 140 km lange tracé.

Olmedo - Zamora (ES)
Hogesnelheidslijn – Technische bijstand voor de uitvoering van de trillingsstudie
Olmedo – Zamora (ES)

De lijn van Olmedo naar Zamora bestaat uit 107 km dubbelspoor. Het doel van dit contract was het evalueren van de impact van de trillingen afkomstig van de exploitatie van de nieuw te bouwen hogesnelheidslijn, teneinde elk risico op klachten of problemen in de nabijgelegen gebouwen te vermijden. D2S International maakte een analyse van de van toepassing zijnde normen en voorschriften, een eindig elementen model van de spoorsystemen, een trillingsvoorspelling en uiteindelijk een selectie van mogelijk geschikte trillingsverminderende maatregelen welke zowel uit budgettair als technisch oogpunt haalbaar zijn.

Istanbul (TR)
Marmaray project – CR1
Istanbul (TR)

D2S International is verantwoordelijk voor de geluids- en trillingsstudies van dit project dat uit 64 km sporen bestaat waarvan 20 km aan Europese zijde en 44 km aan Aziatische zijde. Deze studie omvatte een belangrijke geluids- en trillingsmetingscampagne op meer dan 250 plaatsen. In een tweede stadium van deze studie wordt de optimale bescherming bepaald voor gevoelige gebieden en gebouwen, met inbegrip van geluidsschermen en speciale maatregelen voor viaducten en stations.

Lyon St Exupéry - Montmélian (FR)
Vrachtlijn Lyon-Turijn
Lyon St Exupéry – Montmélian (FR)

De trillingsniveaus in de gebouwen in de directe omgeving van de toekomstige sporen werden bepaald, gebruik makend van hoogst conservatieve veronderstellingen om de zones te bepalen waar meer gedetailleerde studies nodig waren. Deze studie omvatte bovengrondse trillingsmetingen en metingen in sommige gebouwen dicht bij de bestaande lijnen, metingen van de trillingsvoortplanting door de verschillende grondtypes en numerieke procedures voor extrapolatie van de meetresultaten naar de toekomstige lijn. De geschatte trillingsniveaus zijn samengevat in kleurkaarten.

Mulhouse (FR)
Tramtrein
Mulhouse (FR)

Bepaling van de trillingsisolerende eigenschappen voor nieuwe tramlijnen. Voor een aantal kunstwerken werd een meer gedetailleerde studie uitgevoerd om te vermijden dat resonantiefrequenties van het nieuwe spoor en van de bestudeerde elementen zouden samenvallen.

Kuala Lumpur (MY)
Express Rail Link KL Internationale luchthaven
Kuala Lumpur (MY)

Controle van het structuurgeluid en de trillingsniveaus in een aantal gevoelige gebieden, door de passages van de ERL- en CRS-treinen, met inbegrip van de studie van enkele specifieke zones: controle van de trillingsniveaus aan de voet van de kolommen dichtbij de sporen te KL Sentral en controle van het structuurgeluid en de trillingsniveaus in de bureaus boven de sporen in het Putrajaya station.

Caen (FR)
GLT
Caen (FR)

Geluids- en trillingsstudie (structuurgeluid inbegrepen) van de GLT (Guided Light Rail). Deze studie begon bij de pre-projectfase en liep tot en met de controlemetingen tijdens exploitatie.

Utrecht (NL)
Sunij-lijn – railruwheidsmetingen
Utrecht (NL)

Identificatie en kwantificering van golfslijtage met de Rail Surface Analyser van APT (Alfa Products & Technologies) met als doel deze resultaten te toetsen aan de beschreven limieten in de ProRail-richtlijn (01/04/2009 – REF RLN00065).

Antwerpen (BE)
Pegasusplan, Livan 1
Antwerpen (BE)

Voorstudie voor opstellen DBFM-contract en project-MER: geluid en trillingen.
Deze geluids- en trillingsstudie kaderde in de voorstudie van het Pegasusplan Livan 1: Tramlijn Turnhoutsebaan – Wommelgem – N12 (Antwerpen). Deze voorstudie had tot doel de huidige toestand – met betrekking tot trillingen en geluid – van en in de omgeving van de tunnel, open helling en het gebied rond het bovengrondse tracé te karakteriseren. De resultaten hebben geleid tot een plan van eisen die opgenomen zijn in het DBFM-bestek.
De studie omvatte volgende onderdelen:
– het schetsen van een normenkader;
– het karakteriseren van de actuele geluids- en trillingssituatie;
– een eerste berekening van de toekomstige trillingsniveaus;
– het opstellen van het plan van eisen.

Malaga (ES)
Twee nieuwe metrolijnen
Malaga (ES)

Vergelijking van de voordelen van twee verschillende geluidstemperende spoortypes. De trillingsniveaus in 8 gebouwen naast twee toekomstige metrolijnen werden voorspeld aan de hand van numerieke modellering. De conclusies vormden de basis voor de selectie van een oplossing die moest tegemoetkomen aan de lokale Andalusische milieuwetgevingen.

Brussel (BE)
Metro – uitbreiding Erasmus
Brussel (BE)

Deze uitvoerige geluids- en trillingsstudie voor deze gedeeltelijk bovengrondse uitbreiding omvatte de selectie van het spoorbevestigingssysteem om de voortplanting van structuurgeluid en trillingen naar de aangrenzende gebouwen te beperken. Dit was de eerste toepassing van directe spoorbevestiging op beton voor de Brusselse metro. De kenmerken van de spoorbevestiging evenals de terreinen die een vlottende plaat vereisten werden bepaald.

Athene (GR)
Metrolijnen 2 & 3
Athene (GR)

Complete geluids- en trillingsstudie voor twee nieuwe metrolijnen in een tunnel door niet-homogene bodem, onder een aantal historische en gevoelige gebouwen. Deze studie bevatte ook de keuze van een gepast bevestigingssysteem voor beton. Geluids- en trillingsberekeningen werden uitgevoerd voor de gebouwen langs deze twee sporen, met de hulp van modelleringprocedures gebaseerd op eindige elementenanalyse. Het tweelingbloksysteem met rubberen schoenen en zolen met een specifieke dynamische stijfheid onder de dwarsliggers werd weerhouden als gepaste oplossing voor de isolatie van trillingen en structuurgeluid. Deze studie heeft aangetoond dat het niet nodig was dure vlottende platen te plaatsen. De geluids- en trillingsniveaus werden met grote accuraatheid voorspeld, zoals geverifieerd werd in de “Concert Hall”.

Brussel (BE)
Brussel – verlenging lijn 3 – Esplanade – Paleis 12: spoorvernieuwing – akoestische studie en trillingsstudie

Het doel van deze studie was de evaluatie van de trillings- en geluidsniveaus in gebouwen langs de Romeinsesteenweg en de Meisestraat, voortgebracht door het tramverkeer na een spoorvernieuwing.

De studie omvatte verschillende aspecten: trillingsmetingen, een voorspellende akoestische studie en een voorspellende trillingsstudie.

Amsterdam (NL)
Noord/Zuidlijn
Amsterdam (NL)

In het kader van het Noord/Zuidlijnproject heeft de dienst Noord/Zuidlijn van de gemeente Amsterdam contact opgenomen met D2S International, als internationaal erkend expert op het gebied van geluid en trillingen veroorzaakt door spoorinfrastructuur, om hun expertise en assistentie ter beschikking te stellen voor alles wat met geluid, trillingen en dynamica van het spoor te maken heeft. In de eerste maanden van hun betrokkenheid voerde D2S International een inventarissituatie uit van de gebouwen, nulmetingen voor geluid en trillingen, een trillings- en trillingsgeïnduceerd geluidspredictie in de gebouwen in de omgeving van de tunnel en dimensionering van de mitigerende maatregelen. Hierbij werden deze aspecten ook in de vraagspecificatie van Transport, Techniek en Afbouw opgenomen en een normatief kader geschetst.

Valladolid-Palencia (ES)
Hogesnelheidslijn
Valladolid-Palencia (ES)

Ontwerpen van de trillingsdempende maatregelen langs de hoge snelheidslijn Valladolid-Palencia. De studie omvatte een uitgebreide meetcampagne langs het meer dan 30 km lange tracé.

Caudete - Alicante (ES)
Nieuwe hogesnelheidslijn
Caudete – Alicante (ES)

Ontwerpen van de geluidsbeschermende maatregelen en trillingsstudie langs de hoge snelheidslijn tussen Caudete en Alicante. De studie omvatte een uitgebreide meetcampagne langs het meer dan 70 km lange tracé.

FC Costa del Sol - Marbella (ES)
Tunnelsectie
FC Costa del Sol – Marbella (ES)

De inhoud van deze studie bestond uit de evaluatie van de geluids- en trillingsniveaus afkomstig van twee types tunnelsecties: een eerder aan de oppervlakte gelegen station, longitudinaal uitgestrekt in het midden van de straat en een dieper gelegen tunnelsectie ingebed in de watertafel en dicht tegen funderingen van gebouwen gelegen. Het spoor bestond uit LVT.

Palermo (IT)
Tramlijnen 1, 2 & 3
Palermo (IT)

D2S International is verantwoordelijk voor de trillingsstudie van de toekomstige tramlijnen in het hartje van Palermo. Het geselecteerde voertuig voor deze lijnen is de Bombardier Flexibility Outlook serie. Bij de studie zit ook het design van de trillingsisolerende maatregelen.

Barcelona (ES)
Hogesnelheidslijn – Verificatie spoorbevestigingssysteem
Barcelona (ES)

Tijdens de eerste stap van het project werd een multi-body model van het spoor en het voertuig gemaakt om de krachten tussen het spoor en de wielen tijdens de passage van een voertuig over een specifieke spoorsectie te berekenen. Tijdens de tweede stap werd een eindig elementen model (FEM) van het spoorbevestigingssysteem en zijn verankering gecreëerd teneinde de spanningen in het systeem te berekenen. Die spanningen werden dan vergeleken met de maximum toegelaten spanningen teneinde het mogelijk falen van één van de componenten te voorspellen.

Malaga - Cordoba (ES)
Hogesnelheidslijn
Malaga – Cordoba (ES)

Een geluids- en trillingsstudie voor de nieuwe verbinding (hoge snelheid, regionaal en vrachtvervoer) in het Zuidwesten van het stadscentrum van Malaga. Het doel van de studie was het identificeren van de kritieke zones (met zowel secties in tunnels als in openlucht) en het definiëren van alle nodige trillingsisolatie op spoorniveau om trillingshinder in de omgeving te vermijden tijdens toekomstige exploitatie.

Athene (GR)
Metrolijnen 2 & 3 – uitbreiding
Athene (GR)

10 jaar na vorige studie, gelijkaardige studie voor nieuwe uitbreidingen van beide metrolijnen, met een gedetailleerde studie van speciale sporen.

Parijs (FR)
CDG Express, Tunnel tussen station en luchthaven
Parijs (FR)

Studie van het geluid en de trillingsimpact van een 10 km lange tunnel voor treinen die rijden aan een snelheid van 160 tot 230 km/h tussen Paris Gare de l’Est en Tremblay-en-France (verbinding met luchthaven Charles de Gaulle).

Bangkok (TH)
MRTA Blue Line
Bangkok (TH)

Studie van structuurgeluid en trillingen langsheen de lijn, rekening houdend met de verschillende spoorbevestigingssystemen. Specifieke studie van de binnenruimte en omgeving van stations voorzien van een PA-systeem.

Taipei (TW)
Mucha-lijn – uitbreiding
Taipai (TW)

Geluids- en trillingscontrole in de omgeving en akoestisch ontwerp van de stations.

Istanbul (TR)
Metro – uitbreiding
Istanbul (TR)

Dit project bestond uit de trillingsanalyse van de uitbreiding van het metronetwerk. Om de opgelegde limietwaarden voor trillingen en geluid in de aangrenzende gebouwen niet te overschrijden werd het railbevestigingssysteem bestudeerd.

Barcelona (ES)
Hogesnelheidslijn Madrid–Zaragoza–Barcelona–Frontera Francesa: tunnel tussen Sants en La Sagrera
Barcelona (ES)

Het project bestaat uit twee fasen.
Fase 1: Studie van 8 verschillende spoorsystemen in de tunnel voor de hogesnelheidslijnverbinding tussen de Sants en La Sagrera stations in Barcelona. Berekening van trillingsniveaus binnen gebouwen langs de lijn. Speciale aandacht werd besteed aan de Sagrada Familia die zeer dicht bij deze lijn ligt. De studie omvatte een meetcampagne van de voortplanting van trillingen in gebouwen langs de spoorlijn in de omgeving van de Sagrada Familia. Er werden ook “transfer mobility”-metingen uitgevoerd in de grond in de nabijheid van de Sagrada Familia.
Fase 2: Na het bouwen van de tunnel: controlemetingen van trillingniveaus in gebouwen langs de spoorlijn voor calibratie van het model.Twee types voertuigen werden voor deze studie gebruikt: een Alstom S103-wagon en een Siemens 252-locomotief.

Barcelona (ES)
Hogesnelheidslijn Madrid-Zaragoza-Barcelona
Barcelona (ES)

D2S International voerde een onderzoek uit van de trillingsproblemen die zich voordeden in de gebouwen langs de tunnel op hogesnelheidslijn in Vilafranca del Penedés.
De tunnel bestaat uit 1300 m dubbel spoor op ballast en bevindt zich naast een tunnel met conventioneel spoor. D2S International maakte een complete analyse van het probleem en kon de oorzaken van de trillingsproblemen bepalen door middel van een modale analyse van de tunnel. Aanbevelingen werden gegeven om de tunnelstructuur en het spoorsysteem te veranderen teneinde de trillingsproblemen te elimineren.

Barcelona (ES)
Hogesnelheidslijn Madrid-Zaragosa-Barcelona/Franse grens: tunnel Sants – La Sagrera
Barcelona (ES)

Deze geluids -en trillingsstudie heeft betrekking op de verbindingstunnel Sants – La Sagrera in het hartje van Barcelona. Het doel van de studie was het definiëren van alle nodige trillingsisolatie op spoorniveau om trillingshinder in de omgeving te vermijden tijdens toekomstige exploitatie.

Londen (UK)
CTRL (Channel Tunnel Rail Link) – sectie 1
Londen (UK)

Assistentie aan Spie voor alle trillingskwesties met betrekking tot het spoor: numerieke simulaties a.h.v. een methodologie die door de definitieve klant werd opgelegd, bepaling van de vereiste spoorstijfheden zodat de criteria worden nageleefd opgelegd door de definitieve klant, technische steun aan laboratoriumtests van de spoorcomponenten.

Brussel (BE)
Brussel – verlenging lijn 9 – Arbre Ballon – roi Baudoin: spoorvernieuwing – akoestische studie en trillingsstudie

Het doel van deze studie was de evaluatie van de trillings- en geluidsniveaus in gebouwen langs avenue de l’Arbre Ballon, avenue Général de Ceuninck en avenue Houba de Strooper , voortgebracht door het tramverkeer na een spoorvernieuwing.

De studie omvatte verschillende aspecten: trillingsmetingen, meting van de trillingsoverdracht, een voorspellende akoestische studie, en een voorspellende trillingsstudie met meting van de trillingsoverdracht via de grond.

Madrid (ES)
Lijn 4C, tunnel tussen Getafe Central en Parla
Madrid (ES)

Een trillingsstudie en -analyse werden uitgevoerd om het meest geschikte spoorsysteem te bepalen in een “cut and cover” tunnel.

Ourense - Santiago (ES)
Hogesnelheidslijn
Ourense – Santiago (ES)

Ontwerpen van de trillingsdempende maatregelen langs de hogesnelheidslijn Ourense – Santiago. De studie omvatte een uitgebreide meetcampagne langs het meer dan 70 km lange tracé.

Edinburgh (UK)
Nieuwe tramlijn
Edinburgh (UK)

In een eerste fase van dit project werd een specifieke studie uitgevoerd voor de trillingen en geluid in drie gevoelige gebouwen onmiddellijk naast de tramlijn: het Playhouse Theatre, St John’s Church en de Royal Scottish Academy. Een specifieke meetcampagne werd opgezet in deze gebouwen om een nauwkeurige voorspelling te maken en het spoorsysteem te ontwerpen. Het rollend materiaal werd geleverd door de Spaanse fabrikant CAF. Na de eerste specifieke studie, heeft Siemens, mede dankzij de hoge kwaliteit van het geleverde werk, de scope van D2S International uitgebreid naar de studie van het volledige tracé tussen Haymarket en de haven.

Mexico City (MX)
Metrolijn 12
Mexico City (MX)

Eind 2007 kondigde de Mexicaanse federale regering de bouw van een nieuwe metrolijn aan: Lijn 12. Lijn 12 zal naar het zuidoosten van het stadscentrum lopen met verbindingen met Lijn 2, Lijn 3, Lijn 7 en Lijn 8. D2S International levert ingenieursdiensten met betrekking tot de geluids-/trillingsisolatie voor de nieuwe lijn die direct onder een groot aantal huizen loopt. Bijkomend werd een gedetailleerde studie van het viaductgedeelte uitgevoerd om de spoorstijfheid te optimaliseren. In samenwerking met AYesA, werd dit werk uitgevoerd voor de JV Alstom, ICA en Carso Infraestructura.

Parijs (FR)
Tramlijn T3 – oostelijke uitbreiding
Parijs (FR)

Trillingsimpactstudie voor de extensie van de tramlijn T3 naar het Oosten van Porte d’Ivry naar Porte de la Chapelle. Het tramvoertuig is de Alstom Citadis 402 met 4 bogies.

Izmir (TR)
Metro 3de fase: Trillingsstudie dicht bij het station University
Izmir (TR)

Voorspellen van de structuurtrillingsniveaus die tijdens de uitbreidingswerken van de metro zullen geproduceerd worden in een laboratorium gelegen in een universiteitsgebouw nabij het station University. Bepalen van maatregelen op het spoorniveau om de structuurtrillingen te beperken zodat al het laboratoriummateriaal juist kan functioneren.

Malaga (ES)
Metrolijnen L1 & L2
Malaga (ES)

Een trillingsstudie voor de nieuwe metrolijnen 1 en 2 in het hartje van Malaga en het definiëren van alle nodige trillingsisolatie op spoorniveau om trillingshinder in de omgeving te vermijden tijdens toekomstige exploitatie. De specifieke Andalusische regelgeving en specifieke contractvereisten werden in rekening gebracht. Een kleinere geluidsstudie werd uitgevoerd voor de gedeelten in open lucht.

Barcelona (ES)
Tunnel Sants – La Sagrera
Barcelona (ES)

Geluidsstudie met als doel het geluid tijdens de werken van de tunnel Sants – La Sagrera in het hartje van Barcelona in te dijken. Innoverende oplossingen werden voorgesteld.

Jeruzalem (IL)
Mass Transit System
Jerusalem (IL)

Geluids- en trillingsstudie langs de hele opstelling. Deze studie omvat metingen in situ en uitgebreide numerieke modelleringen.

Valenciennes (FR)
Nieuwe tramlijn
Valenciennes (FR)

MER-studie van een nieuwe tramlijn door een oude stad, met gebouwen op minder dan 4 m van de aslijn van het spoor. Meerdere bevestigingssystemen werden vergeleken voor hun trillingsisolerende karakteristieken. Een systeem specifiek voor betonnen platen werd weerhouden voor de globale karakteristieken: goede trillingsisolatie, niet duur, laag in onderhoud en stabiel op lange termijn.

Bobigny (FR)
Tramlijn 1- Uitbreiding
Bobigny (FR)

Analyse van trillingen en structuurgeluid langs de uitbreiding van tramlijn 1 naar Noisy-le-Sec (3 km). Een spoorbevestigingssysteem werd geselecteerd om de trillingsniveaus en de structuurgeluidsniveaus in de gebouwen naast de lijn te minimaliseren.

Antwerpen (BE)
Tramlijn – uitbreiding
Antwerpen (BE)

Deze uitbreiding bestaat uit verschillende nieuwe geïntegreerde tram/buslijnen in rechte straten. De geluids- en trillingsstudie bestond uit de bepaling van de bronnen en de transmissie ervan naar de aangrenzende gebouwen. Om te vermijden dat de nieuwe geluids- en trillingsniveaus hoger zouden zijn dan de huidige werden controlemaatregelen ontworpen. Deze controlemaatregelen omvatten: geluidsmuren en speciale spoorbevestigingen op beton.

Sevilla (ES)
Metrolijn 1
Sevilla (ES)

Na slechts 4 maanden dienst vertoonde metrolijn 1 in Sevilla belangrijke slijtage, voornamelijk in de bochten. Ook de geluidsniveaus, veroorzaakt door de passage van de voertuigen in deze bochten, veroorzaken heel wat klachten van omwonenden in de buurt van de sporen. D2S International heeft deze problemen onderzocht door een gedetailleerd lokaal onderzoek uit te voeren dat bestond uit een studie van de wiel/rail interface, een analyse van het booggeluid en zijn mechanismen. Een aantal opmerkelijke resultaten werden bekomen op het gebied van de spoorgeometrie. Een aantal oplossingen werd voorgesteld en geïmplementeerd om de sleet- en geluidsproblemen te verhelpen.

Dubai (AE)
Al Safooh tram
Dubai (AE)

Het Al Safooh-project bestaat uit 14 km spoor dat de Mall of The Emirates verbindt de Dubai Marina area. Het transitsysteem zal residentiële en commerciële vastgoedontwikkelingen dienen met 19 stations en zal verbonden worden met de Dubai Metro Red Line in 3 stations. De lijn loopt hoofdzakelijk op het bestaande niveau met ongeveer 3 km op een viaduct. Een aantal gevoelige gebouwen werden geïdentificeerd langs het spoortraject. D2S International is verantwoordelijk voor de geluids- en trillingsstudies, met inbegrip van een site survey, het opmeten van de bestaande geluidsniveaus en lokale grondeigenschappen, modelleringen van het toekomstig geluid en trillingen en het ontwerpen van geluids- en trillingsdempende maatregelen.

Johannesburg (SA)
Gautrain Rapid Rail Link
Johannesburg (SA)

D2S International is verantwoordelijk voor de geluids- en trillingsstudies van dit project bestaande uit 80 km sporen samengesteld uit zowel ondergrondse secties, bovengrondse secties als kunstwerken.

Bordeaux (FR)
Nieuw tramnetwerk
Bordeaux (FR)

In de omgeving van een nog te bouwen tramnetwerk werden geluids- en trillingscontroles uitgevoerd, met speciale aandacht voor gebouwen op minder dan 4 m van de middellijn van het spoor. Verscheidene railbevestigingssystemen werden vergeleken op hun trillingsisolatie. Een specifiek systeem op een betonnen plaat werd geselecteerd vanwege de algemene prestatie, goede trillingsisolerende eigenschappen, lage prijs, weinig onderhoud en langetermijnstabiliteit.