Spoortransport – Simulaties

D2S International maakt numerieke simulaties voor luchtgeluid, structuurgeluid, elektro-akoestiek, grondgeluid en trillingen.

Trillingen
Trillingen
D2S International maakt trillingssimulaties (bv. trillingskaarten) voor nieuwe, bestaande of opgewaardeerde spoorweginfrastructuur.

De verschillende parameters die in acht genomen worden zijn: grondkenmerken, operationele snelheid, voertuigkenmerken (zoals wielkwaliteit, wieldiameter, niet-afgeveerde massa, afgeveerde massa, bogiekenmerken, …), spoorkenmerken (spoorkwaliteit, spoorstijfheid, dwarsligger, …), … .

Gebaseerd op deze berekende trillingsniveaus worden bestaande reductiemaatregelen voorgesteld of, indien nodig, nieuwe reductiemaatregelen ontworpen.

Structuurgeluid
Structuurgeluid
Stalen constructies zoals viaducten of bruggen kunnen geluid afstralen wanneer ze blootgesteld zijn aan een dynamische excitatie zoals bijvoorbeeld een passerend voertuig.

D2S International simuleert dit geluid met speciaal ontworpen software en ontwikkelt oplossingen om dit geluid in te dijken.

Bodemgeluid
Structuurgeluid
D2S International gebruikt een verstaanbare methodologie om de ground borne noise niveaus te voorspellen in gebouwen in de onmiddellijke omgeving van tram-, metro- of treininfrastructuur:

 • Analytische technieken, eindige elementen methodes en meettechnieken zijn ter beschikking om de trillingsbron en de transmissie in de grond te simuleren.
 • Aangepaste technieken worden in rekening gebracht om de interactie van de grond met de funderingen van het gebouw in rekening te brengen en de geluids- en trillingsniveaus in de gebouwen te voorspellen.
Elektroakoestiek
Elektroakoestiek
Elektroakoestische simulaties worden gemaakt om geluidsinstallaties in spoorwegstations, kantoren of voertuigen te ontwerpen of te optimaliseren:

Het ontwerp van geluidsinstallaties omvat de simulatie van de Speech Transmission Index (STI), Rapid Speech Transmission Index (RASTI), nagalmtijd of akoestische helderheid voor verschillende configuraties van de luidsprekers.

De simulaties resulteren in een optimaal akoestisch ontwerp van de geluidsinstallaties.De achtergrondgeluidniveaus, de absorberende elementen, de positie en het type van luidsprekers worden in acht genomen. Deze simulaties worden ondersteund door de meettechnische expertise op het gebied van metingen van D2S International.

De geluidssimulaties garanderen het optimaal akoestisch comfort en de veiligheid voor passagiers.

De EASE software wordt gebruikt om deze simulaties uit te voeren.

Omgevingsgeluid
Omgevingsgeluid
Simulaties van omgevingsgeluid houden rekening met:

 • topografie
 • geometrie van de omliggende gebouwen
 • akoestische emissiespectra van het rollend materiaal
 • voertuigsnelheid
 • tracé

Geluidsniveaus worden berekend gebruikmakend van IMMI, software voor de berekening van omgevingsgeluid. Deze software integreert alle bestaande algoritmen voor omgevingsgeluidberekeningen, waaronder (maar niet beperkt tot) NMPB – XP S 31-133, ISO 9613-2, RLS-90, DIN 18005, StL-86, VDI 2571/VDI 2714/VDI 2720, Schall 03, Transrapid, Semibel, CRN, CRTN, SRM II, TemaNord 1996:524 & 525, ÖAL 28, Ö-Norm S5011, RVS 3.02.

Ons werkingsgebied omvat (maar is niet beperkt tot):

 • het maken van geluidskaarten zonder geluidsreducerende maatregelen
 • vergelijking tussen berekende geluidsniveaus en geluidscriteria
 • selectie en ontwerp van geluidsreducerende maatregelen
 • het maken van geluidskaarten ter validering van de geselecteerde maatregelen.
Geluidskaarten
Geluidskaarten
D2S International is uitgerust met de software en de ervaring om geluid strategisch in kaart te brengen volgens Europese Richtlijn 2002/49/EC met inbegrip van alle aanpassingen van aanbeveling 2003/613/EC:

Het strategisch in kaart brengen van geluid is meer dan enkel de geluidskaarten op zich.

Het omvat:

 • de productie van de strategische geluidskaarten zelf,
 • de bepaling van het aantal aan geluid blootgestelde mensen,
 • het behoud van stille gebieden,
 • en actieplanning.
Wiel-railgeluid
Wiel-railgeluid
WR-NOISE is een door D2S International ontwikkeld programma dat het rolgeluid berekent, in functie van een groot aantal parameters.

De opeenvolgende stappen zijn:

 • de ruwheid van de twee contactoppervlakken produceert een verticale verplaatsing aan het wiel/railcontact. Deze verplaatsing wordt veroorzaakt door de belasting van het voertuig (en zijn snelheid) en mee bepaald door de verticale mechanische impedanties van wiel en rail;
 • die verplaatsing veroorzaakt verticale en transversale reacties van het wiel en de rail, overeenkomstig hun mechanische impedanties. En de verticale reactie van de rail veroorzaakt een voortplanting van trillingen naar de dwarsliggers en eventueel naar het volledige kunstwerk;
 • de reacties van al deze elementen (wiel, rail, dwarsligger en structuur) produceren akoestische afstraling die tenslotte het geluid aan de kant van de spoorbaan veroorzaakt.

Als output brengt de WR-NOISE software alle fysieke parameters en resultaten in kaart die in het model verschijnen:

 • ruwheidgegevens;
 • wiel en rail impedanties (vertikaal en horizontaal);
 • contactfilter wiel/rail;
 • akoestische afstraling van alle elementen en totale geluidsafstraling;
 • geluidsniveaus en spectra op verschillende afstanden van het spoor;
 • railacceleratie;
 • koppeling tussen dwarsligger en beton/ballast;
 • rail-dwarsligger transferfunctie;
 • verliesfactor.