Spoortransport – Metingen

D2S International heeft een brede waaier aan meetmateriaal voor elke situatie en omgeving.

Geluid
Geluid

D2S International beschikt over microfoons (klasse A) om zowel spectrale als 24-uursmetingen uit te voeren.

Geluidsmetingen worden uitgevoerd voor: bepaling van geluidsemissie van rollend materiaal (ISO 3095), achtergrondmetingen, verstaanbaarheidsmetingen (STI index, RASTI, nagalmtijd), ISO 1996, … .

Trillingen
Trillingen

D2S International bezit een breed gamma accelerometers en apparatuur om trillingen van structuren, gronden of andere onderdelen te registreren en te analyseren.

Trillingsmetingen worden uitgevoerd in verschillende toepassingen volgens lokale of internationale normen (ISO2631, DIN4150, SBR…) of volgens op maat gemaakte procedures.

EMC metingen en testen
EMC metingen en testen

D2S International gebruikt magnetische en elektrische veldantennes om de emissie (uitgezonden straling) van volledige voertuigen te meten, zowel in stilstand als traagrijdend. Dit gebeurt volgens de Europese norm over EMC (elektromagnetische compatibiliteit) EN50121-3-1:2006.

De antennes worden op 10 m afstand van het spoormidden geplaatst en worden met een EMI-ontvanger (elektromagnetische interferentie) verbonden.

Magnetische veldantennes worden eveneens gebruikt om de magnetische velden (tot een frequentie van 2 MHz) onder het treinchassis op te meten, in overeenkomst met de Europese norm CLC/TS 50238-3:2013.

Spanning & rek
Spanning & rek

Metingen van spanning en rek worden uitgevoerd op rails, dwarsliggers, tunnels, viaducten om de levensduur van deze elementen te bepalen of problemen te identificeren of op te lossen.

Verplaatsing
Verplaatsing

Verplaatsingsmetingen worden uitgevoerd op de kop van de rails, op dwarsliggers, op de betonnen vloerplaat of in de ballast om het dynamische gedrag van het spoor te verifiëren.

Grote verplaatsingen kunnen leiden tot verhoogde railspanningen, vermoeiingsbreuken of aantasting van de dwarsligger en ballast.

De metingen van de verplaatsing worden uitgevoerd als deel van de oplevering voor nieuwe sporen of tijdens het regelmatig monitoren om de veiligheid van het vervoerssysteem te waarborgen. Meestal worden klassieke LVDT sensoren gebruikt voor dit soort metingen.

Grondtransmissie & lijnbronexcitatie
Grondtransmissie & lijnbronexcitatie

Op basis van metingen wordt de transmissie van de trillingen in de grond gekwantificeerd. Deze meetgegevens kunnen gebruikt worden in de voorspellingsmodellen.

Ook reeds bestaande voertuigen kunnen worden opgemeten om een equivalente lijnbronexcitatie te bepalen die in de voorspellingsmodellen geïntroduceerd worden.

Rijcomfort
Rijcomfort

Metingen van de rijkwaliteit voor nieuwe spoorwegvoertuigen

Overeenkomstig de ontwerpvereisten, voert D2S International metingen uit tijdens de rit in het midden van het voertuig en boven de draaipunten op de voertuigvloer. Er worden ook trillingsmetingen op zitplaatsen en muurvlakken gemaakt. Elk item dat resonantie vertoont wordt onderzocht en de oorzaak van de resonantie wordt geïdentificeerd.

Accelerometers (Wilcoxon en PCB) met een vlakke respons vanaf 0,5 Hz worden gebruikt voor een simultane data-acquisitie.

Deze metingen worden gewoonlijk uitgevoerd bij verschillende snelheden: 20 km/h, 40 km/h, 60 km/h en 80 km/h en in beide rijrichtingen.

De testprocedure is in overeenstemming met UIC 518 en EN 12299.

Spoorslijtage
Spoorslijtage

De meting van de track decay rates wordt gebruikt als input data in software voor geluids-en trillingssimulaties.

Deze metingen worden beïnvloed door het type rail, het type railbevestiging en zelfs de ondergrond.

DIN/EN 15461 is van toepassing voor deze metingen.

Railruwheid & golfslijtage
Railruwheid & golfslijtage

D2S International werkt met een Rail Surface Analyser (RSA) om railruwheidsmetingen uit te voeren.

De railruwheidsmetingen worden uitgevoerd volgens de toepasselijke normen (ISO 3095 of EN15610) om te komen tot:

  • het kwalificeren van een site als kandidaat om referentiemetingen op rollend materiaal uit te voeren;
  • inspectie van de golfslijtage en railruwheid;
  • opleveren van het spoor na slijpen.

The De metingen van de spoorruwheid en de golfslijtage worden uitgevoerd met een speciaal voor dit doel ontworpen Rail Surface Analyser (RSA). Meer informatie over dit toestel op http://www.aptrail.com/products/measurement/

Wielprofiel
Wielprofiel

MiniProf-Wheel – Profiling Wheel Wear

Reliable and accurate measurement device, for the measurement of the wheels of a complete railroad car to optimise maintenance and safety efforts

The MiniProf-Wheel is a reliable and accurate piece of measuring equipment, which anyone can operate. Its magnetic attachment enables you to measure the wheels of a complete railroad car in less than five minutes.
The MiniProf-Wheel calculates Sd, Sh and qR instantly and can also measure the wheel diameter.
The reliable information on wheel wear enables you to optimise your maintenance and safety efforts.

Standard Wheel

The MiniProf-Wheel instrument is an easy to use, lightweight and handheld tool for monitoring cross sectional profiles of the wheel. It is attached magnetically to the backside of the flange. The instrument can be used on many different wheel types ranging from trams to locomotives. Adaptations can be made when no fitting design is available. The instruments are normally used with a laptop for storing measurements. USB type instruments can also be used with a PDA making the use of MiniProf even more easy.

Lightrail Wheel

The MiniProf-Lightrail series are compact Wheel instruments designed for use on tramway vehicles. The smaller back plate allows the instrument to be mounted even if the available space is near to non-existent. The Lightrail instruments can also be made to take reference on the inner diameter of the wheel resulting in higher precision on the diameter. The instruments can also be placed on the outside of the wheel giving a much more flexible instrument to use in the field.

TwinHead Wheel

The normal single head MiniProf-Wheel instrument is extended to a TwinHead Wheel with a fixed beam between two heads. The system is magnetically attached to both wheels on the axle. The TwinHead is efficient to obtain maximum accuracy when joint profiles are measured without moving the instrument. The system is ideal for interaction studies between wheels and rails. Applications for a TwinHead are: Contact studies, Optimisation of wheel-rail contact, Steering/curve negotiation. Plug-in for calculating Equivalent Conicity is available.

Railprofiel
Railprofiel

MiniProf – Profiling Rail Wear

Aid for rail grinding operations, providing instant information on metal removal and grinding stone tilt, rail maintenance, quality control of new rails

The MiniProf Rail provides you with an easy and portable tool to monitor your rail profiles. The fast operation of the MiniProf reduces your exposure on the track.
The MiniProf Rail is a unique aid for rail grinding operations, providing instant information on metal removal and grinding stone tilt.
The instant and precise calculation of wear parameters enables you to optimise your maintenance. The MiniProf Rail is just as useful in the quality control of new rails.

Rail

The MiniProf Rail instrument is an easy-to-use, lightweight and handheld tool for monitoring cross sectional profiles of the rail. It is attached magnetically to the top of the railhead, using the opposite rail as reference through a telescopic rod. The instrument can be used on many different types of tracks, including grooved rails, and measures gauge and cant. A perpendicular device can be mounted on the telescopic rod to ensure a correct alignment with the rail resulting in a better profile and an even shorter exposure.

Switch

The MiniProf Switch add-on extends a standard MiniProf Rail instrument to measure multiple profiles. It is attached magnetically and can optionally use a telescopic rod for reference to the opposite rail. With the instrument, each rail in a switch or crossing is measured individually and then combined automatically using positional data from the Switch add-on. The result is a measurement containing all profiles placed relative to each other allowing measures to be taken between them.

TwinHead Rail

The normal single head MiniProf Rail instrument is extended to a TwinHead Rail with a fixed beam between two heads. The system is magnetically attached to rails in the track. The TwinHead is efficient to obtain maximum accuracy when joint profiles are measured without moving the instrument. The system is ideal for interaction studies between wheels and rails. Applications for a TwinHead are: Contact studies, Optimisation of wheel-rail contact, Steering/curve negotiation. Plug-in for calculating Equivalent Conicity is available.

Geotechniek
Geotechniek

Meting van gronddruk, zetting, vochtigheid

D2S International is uitgerust om grondparameters zoals gronddruk, zettingen, vochtigheid, temperatuur, verplaatsingen en vele andere te meten. De metingen worden gebruikt om het dynamische gedrag van gronden te monitoren of te bestuderen.