Spoortransport – Metingen

D2S International heeft een uitgebreid gamma aan meetmateriaal voor elke situatie en omgeving.

Geluid
Geluid
D2S International beschikt over microfoons (klasse A) om zowel spectrale als 24-uursmetingen uit te voeren.

Geluidsmetingen worden uitgevoerd voor: bepaling van geluidsemissie van rollend materiaal (ISO 3095), achtergrondmetingen, verstaanbaarheidsmetingen (STI index, RASTI, nagalmtijd), ISO 1996, … .

Trillingen
Trillingen
D2S International bezit een breed gamma accelerometers en apparatuur om trillingen van structuren, gronden of andere onderdelen te registreren en te analyseren.

Trillingsmetingen worden uitgevoerd in verschillende toepassingen volgens lokale of internationale normen (ISO2631, DIN4150, SBR…) of volgens op maat gemaakte procedures.

EMC metingen en testen
EMC metingen en testen

D2S International gebruikt magnetische en elektrische veldantennes om de emissie (uitgezonden straling) van volledige voertuigen te meten, zowel in stilstand als traagrijdend. Dit gebeurt volgens de Europese norm over EMC (elektromagnetische compatibiliteit) NEN-EN 50121-3-1:2015.

De antennes worden op 10 m afstand van het spoormidden geplaatst en worden met een EMI-ontvanger (elektromagnetische interferentie) verbonden.

Magnetische veldantennes worden eveneens gebruikt om de magnetische velden (tot een frequentie van 2 MHz) onder het treinchassis op te meten, in overeenkomst met de Europese norm CLC/TS 50238-3:2013.

Spanning & rek
Spanning & rek
Metingen van spanning en rek worden uitgevoerd op rails, dwarsliggers, tunnels, viaducten om de levensduur van deze elementen te bepalen of problemen te identificeren of op te lossen.
Verplaatsing
Verplaatsing
Verplaatsingsmetingen worden uitgevoerd op de kop van de rails, op dwarsliggers, op de betonnen vloerplaat of in de ballast om het dynamische gedrag van het spoor te verifiëren.

Grote verplaatsingen kunnen leiden tot verhoogde railspanningen, vermoeiingsbreuken of aantasting van de dwarsligger en ballast.

De metingen van de verplaatsing worden uitgevoerd als deel van de oplevering voor nieuwe sporen of tijdens het regelmatig monitoren om de veiligheid van het vervoerssysteem te waarborgen. Meestal worden klassieke LVDT sensoren gebruikt voor dit soort metingen.

Grondtransmissie & lijnbronexcitatie
Grondtransmissie & lijnbronexcitatie
Op basis van metingen wordt de transmissie van de trillingen in de grond gekwantificeerd. Deze meetgegevens kunnen gebruikt worden in de voorspellingsmodellen.

Ook reeds bestaande voertuigen kunnen worden opgemeten om een equivalente lijnbronexcitatie te bepalen die in de voorspellingsmodellen geïntroduceerd worden.

Rijcomfort
Rijcomfort

Metingen van de rijkwaliteit voor nieuwe spoorwegvoertuigen

Overeenkomstig de ontwerpvereisten, voert D2S International metingen uit tijdens de rit in het midden van het voertuig en boven de draaipunten op de voertuigvloer. Er worden ook trillingsmetingen op zitplaatsen en muurvlakken gemaakt. Elk item dat resonantie vertoont wordt onderzocht en de oorzaak van de resonantie wordt geïdentificeerd.

Accelerometers (Wilcoxon en PCB) met een vlakke respons vanaf 0,5 Hz worden gebruikt voor een simultane data-acquisitie.

Deze metingen worden gewoonlijk uitgevoerd bij verschillende snelheden: 20 km/h, 40 km/h, 60 km/h en 80 km/h en in beide rijrichtingen.

De testprocedure is in overeenstemming met UIC 518 en EN 12299.

Spoorslijtage
Spoorslijtage
De meting van de track decay rates wordt gebruikt als input data in software voor geluids-en trillingssimulaties.

Deze metingen worden beïnvloed door het type rail, het type railbevestiging en zelfs de ondergrond.

DIN/EN 15461 is van toepassing voor deze metingen.

Railruwheid & golfslijtage
Railruwheid & golfslijtage

D2S International werkt met een Rail Surface Analyser (RSA) om railruwheidsmetingen uit te voeren.

De railruwheidsmetingen worden uitgevoerd volgens de toepasselijke normen (ISO 3095 of EN15610) om te komen tot:

  • het kwalificeren van een site als kandidaat om referentiemetingen op rollend materiaal uit te voeren;
  • inspectie van de golfslijtage en railruwheid;
  • opleveren van het spoor na slijpen.

The De metingen van de spoorruwheid en de golfslijtage worden uitgevoerd met een speciaal voor dit doel ontworpen Rail Surface Analyser (RSA). Meer informatie over dit toestel op http://i-moss.com/rsa.

Wielprofiel
Wielprofiel

Wielprofiel

MiniProf BT Wheel is een zeer nauwkeurig, lichtgewicht en draagbaar instrument voor het uitvoeren van snelle en betrouwbare dwarsdoorsnede metingen van het wielprofiel om de slijtage van wielen te controleren en te analyseren. Het is uitgerust met Bluetooth, heeft een optie voor kabelverbinding en is verkrijgbaar in enkele uitvoeringen, afhankelijk van uw eisen. Magnetisch bevestigd aan de achterkant van het wiel, wordt het wielprofiel gemeten in minder dan 5 seconden en een complete spoorwagon in minder dan vijf minuten.

MiniProf Wheel Mini

Van tramvoertuigen tot locomotieven

MiniProf Wheel Mini is het kleinste lid van de MiniProf Wheel familie. Met zijn compacte en lichtgewicht ontwerp is het een veelzijdig instrument voor het meten van de meeste soorten wielen, van compacte tramwielen tot wielen van locomotieven.
Met slechts een kleine 100 mm achterplaat, past het precies in de palm van uw hand en kan het gebruikt worden zelfs als er slechts beperkte meetruimte beschikbaar is. Het is snel en eenvoudig te bedienen en biedt dezelfde uitstekende profielnauwkeurigheid en betrouwbaarheid als altijd, maar dan zonder de diameteraflezing.

MiniProf Wheel 400

Voor verbeterde diametermetingen

MiniProf Wheel 400 is uitgerust met een brede 400 mm backplate en is onze beste optie voor profiel- en diametermetingen in één enkele meting.
Dankzij de grote achterplaat zijn de diametermetingen aanzienlijk verbeterd en zijn ze drie keer minder gevoelig voor de toestand van het wiel en het meetproces in vergelijking met MiniProf Wheel 250.
Zoals bij de meeste soortgelijke instrumenten is de diameter gebaseerd op het veelgebruikte Versine-meetprincipe en een aanname van een ideaal wiel zonder plaatselijke vervormingen. Hiermee moet altijd rekening worden gehouden bij het hanteren van de diameter.

 

Railprofiel
Railprofiel

MiniProf – Profilering van railslijtage

Hulpmiddel bij het slijpen van rails, dat onmiddellijk informatie geeft over metaalverwijdering en kanteling van slijpstenen, onderhoud van rails, kwaliteitscontrole van nieuwe rails

Met MiniProf BT Rail beschikt u over een eenvoudig en draagbaar instrument om uw spoorstaafprofielen te controleren. De snelle werking van MiniProf vermindert uw blootstelling op het spoor.
MiniProf BT Rail is een uniek hulpmiddel bij het slijpen van rails, omdat het direct informatie geeft over de metaalafname en de kanteling van de slijpsteen.
De onmiddellijke en nauwkeurige berekening van slijtageparameters stelt u in staat uw onderhoud te optimaliseren. MiniProf BT Rail is net zo nuttig bij de kwaliteitscontrole van nieuwe rails.

 MiniProf BT Rail

MiniProf BT Rail is een zeer nauwkeurig, lichtgewicht en draagbaar instrument voor het uitvoeren van snelle en betrouwbare metingen van dwarsdoorsneden van spoorstaven om de slijtage van spoorstaven te controleren en te analyseren. Het is uitgerust met Bluetooth, heeft een optie voor kabelaansluiting en is beschikbaar voor alle type rails, inclusief gegroefde rails. Magnetisch bevestigd aan de bovenzijde van de railkop, wordt het railprofiel en de spoorbreedte in één enkele meting gemeten in minder dan 5 seconden.

Switch add-on

De MiniProf Switch add-on breidt een standaard MiniProf Rail instrument uit om meerdere profielen te meten. Het wordt magnetisch bevestigd en kan optioneel een telescopische staaf gebruiken voor referentie naar de tegenoverliggende rail. Met het instrument wordt elke spoorstaaf in een wissel of kruising afzonderlijk gemeten en vervolgens automatisch gecombineerd met positionele gegevens van de Switch add-on. Het resultaat is een meting waarin alle profielen ten opzichte van elkaar zijn geplaatst, zodat metingen tussen de profielen kunnen worden verricht.

MiniProf BT Twinhead

In tegenstelling tot de standaard MiniProf BT systemen met enkele kop, meten de MiniProf BT TwinHead systemen zowel het linker als het rechter profiel samen. Dit maakt het mogelijk om een zeer nauwkeurige correlatie tussen de twee profielen te verkrijgen, hetgeen vooral belangrijk is bij het analyseren van rijkarakteristieken voor rollend materieel met behulp van bijvoorbeeld equivalente coniciteitsstudies. De MiniProf BT TwinHead systemen zijn beschikbaar voor rail- en wielprofielmetingen.

Geotechniek
Geotechniek
Meting van gronddruk, zetting, vochtigheid

D2S International is uitgerust om grondparameters zoals gronddruk, zettingen, vochtigheid, temperatuur, verplaatsingen en vele andere te meten. De metingen worden gebruikt om het dynamische gedrag van gronden te monitoren of te bestuderen.